Rialachas agus Riarachán

Gearáin, Tuairimí & Aiseolas Custaiméirí

Gearáin Fhoirmiúla:

Más mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

An Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha

Comhairle Contae Chorcaí

Urlár 14

Halla an Chontae

Bóthar Charraig Ruacháin

Corcaigh

T12 R2NC

R-phost:  customercare@corkcoco.ie

 

Achomharc a dhéanamh don Ombudsman:

Tá súil againn gur éirigh linn do ghearán a réiteach go sásúil. Mar sin féin, má tá tú fós míshásta lenár bhfreagra is féidir leat do ghearán a chur faoi bhráid Oifig an Ombudsman. Tá an tOmbudsman cothrom, neamhspleách agus saor le húsáid.

Iarrfaidh an tOmbudsman ort sonraí do ghearán agus cóip den litir/ríomhphost seo (ár bhfreagra deiridh ar do ghearán). Is é an bealach is fearr chun teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman ná trí:

  • Déan cliceáil ar an nasc ‘Déan Gearán’ ag www.ombudsman.ie.
  • Scríobh chuig: Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 nó
  • Glaoch ar an Ombudsman ar 01 639 5600 má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait chun do ghearán a dhéanamh.