Rialachas agus Riarachán

Gearáin, Tuairimí & Aiseolas Custaiméirí

Gearáin Fhoirmiúla:

Más mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

An Stiúrthóireacht Seirbhísí Corparáideacha

Comhairle Contae Chorcaí

Urlár 14

Halla an Chontae

Bóthar Charraig Ruacháin

Corcaigh

T12 R2NC

R-phost:  customercare@corkcoco.ie

Achomharc a dhéanamh maidir le Freagra a thugtar ar Ghearán Foirmiúil:

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú ar do ghearán foirmiúil, is féidir leat achomhairc achomharc a dhéanamh a phléifí ball níos sinsearái d'fhoireann Chomhairle Contae Chorcaí leis.   Tá na sonraí teagmhála dó seo mar an gcéanna leis na sonraí thuasluaite.

Achomharc a dhéanamh don Ombudsman:

Má tá tú fós míshásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú ó Chomhairle Contae Chorcaí is féidir leat achomharc a dhéanamh le Oifig an Ombudsmain.  Tá sonraí teagmhála agus tuilleadh eolais le fáil ar www.ombudsman.ie