Rialachas agus Riarachán

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí

Is í an chuspóir atá leis an bPlean seo ná cáipéis chorparáide a chur ar fáil a leagann amach na spriocanna do sheachadadh seirbhíse agus na caighdeáin feidhmíochta a bhainfear amach i mbliana.

Tá spriocanna ar leibhéil arda aitheanta do gach réimse seirbhíse agus tá siad ináirithe sa Phlean chomh maith leis an gcaighdeán feidhmíochta atá uainn. Leagadh amach iad ag tabhairt airde ar na Spriocanna Straitéiseacha Corparáideacha a aontaíodh i bPlean Corparáideach Chomhairle Contae Chorcaí 2014-2019.

Cuireann an Plean sin fócas soiléir ar fáil chun a chur ar chumas Chomhaltaí Tofa agus fhoireann na Comhairle oibriú le chéile chun na seirbhísí a chuirimid ar fáil duitse, an custaiméir, a fhorbairt agus a fheabhsú.

Tá an Plean Bliantúil Seirbhísí le feiceáil thíos:

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2022 (pdf)

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2021 (pdf)

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2020 (pdf)

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2019 (pdf)

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2018 (pdf0

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2017 (pdf)

An Plean Bliantúil um Sholáthar Seirbhísí 2016 (pdf)