Books on a shelf

Leabharlanna

Tá Seirbhís Leabharlann Chontae Chorcaí bunaithe ar ghréasán 25 bhrainse agus 4 leabharlann taistil atá suite ar fud an chontae. Tá sé d'aidhm ag an tseirbhís chairdiúil seo eolas, siamsaíocht agus oideachas a chur ar fáil don phobal. Cuireann an tseirbhís leabharlainne réimse cuimsitheach ábhar ar fáil don phobal; ábhar eolais, stáidéir agus oideachais mar aon le rochtain ar acmhainní ar líne atá ag méadú i gcónaí.  

Tá ballraíocht na leabharlainne saor in aisce agus oscailte do chách. 

Cliceáil anseo, le do thoil, chun láithreacha na Leabharlann Bhrainse agus stadanna na leabharlann taistil ar fud an Chontae a fheiceáil