Leabharlanna

Ballraíocht Leabharlainne

Tá sé an-éasca a bheith ina bhall de Leabharlann Chomhairle Contae Chorcaí agus tá ballraíocht saor in aisce! Is féidir leat cuairt a thabhairt ar aon cheann dár 25 ionad leabharlainne nó ár 4 leabharlann soghluaiste ar fud an chontae agus foirm chlárúcháin a líonadh isteach. Beidh ort  grianghraf I.D. agus cruthúnas seoladh a thabhairt leat.

Ní mór do leanaí agus do dhaoine óga faoi bhun 18 a bheith cláraithe ag a dtuismitheoir nó ag a gcaomhnóir a mbeidh orthu grianghraf aitheantas agus cruthúnas seoladh a chur ar fáil. Tá tuismitheoirí / caomhnóirí freagrach as a gcuid leanaí sa leabharlann, roghnúcháin a bpáistí agus úsáid ábhar agus seirbhísí leabharlainne, lena n-áirítear rochtain ar an Idirlíon. 

Is mar seo a leanas an ceadú a bhfaighfeá i ndáil le seirbhísí leabharlainne trí bhallraíocht a bheith agat:

Daoine fásta: rochtain ar gach bailiúchán leabharlainne, seirbhís agus an tIdirlíon faoi réir na dTéarmaí agus na gCoinníollacha atá leagtha amach.

Aosaigh Óga 15-17: rochtain ar an leabharlann do dhaoine fásta, ar DVDanna suas le 15 rátáil, agus ar sheirbhísí idirlín.

Aosaigh Fásta 12-14: rochtain ar an leabharlann do leanaí agus do dhaoine fásta óga, ar DVDanna suas go dtí 12 rátáil, agus ar sheirbhísí Idirlín leanaí.

Leanbh faoi 12: rochtain ar leabharlann na bpáistí, ar DVDanna suas go dtí céim PG, agus ar sheirbhísí Idirlín na leanaí.

Tá i bhfad níos mó ag baint leis an leabharlann ná saol spreagúil na leabhar a fhionnadh! Féach ar ár mbróisiúir leabharlainne chun gach rud atá ar fáil a fheiceáil.

Cé nach ngearrtar fíneálacha a thuilleadh, gheobhaidh baill leabharlainne fógraí thar téarma chun cur i gcuimhne dóibh go bhfuil a gcuid leabhar thar téarma. Má theipeann go rialta ar bhaill leabharlainne míreanna a thabhairt ar ais don leabharlann tar éis dóibh fógraí a fháil, d'fhéadfaí a gcuid seirbhísí leabharlainne a chur ar fionraí go sealadach go dtí go réitítear an fhadhb.

Tá i bhfad níos mó i gceist le Leabharlann ná a cheapfá! Is féidir leat úsáid a bhaint as do bhallraíocht leabharlainne chun teanga nua a fhoghlaim, sean-nuachtáin a léamh agus rochtain a fháil ar bhailiúcháin stairiúla nó súil a chaitheamh ar ár gcatalóg mhór de leabhair agus irisí ar líne. Is féidir le baill leabharlainne ríomhairí agus an t-idirlíon a úsáid i mbrainsí ar fud an chontae.

Chun gach rud atá ar fáil a aimsiú, féach bróisiúr leabharlainne. Is féidir breathnú air freisin san Albáinis, san Araibis, sa tSeicis, sa tSeoirsia, sa Ghearmáinis, san Ungáiris, san Iodáilis, sa Liotúirge, sa Phortaingéil, sa Rúisis, sa Spáinnis.

Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil le Ceanncheathrú na Leabharlainne ag (021) 4546499 nó r-phoist corkcountylibrary@corkcoco.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an bhallraíocht faoi réir Fhodhlíthe Leabharlann an Chontae.