Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Ceadúnú

Tugann an chuid seo breac-chuntas ar rannpháirtíocht na seirbhíse dóiteáin sa phróiseas ceadúnaithe agus níl sé beartaithe ach mar threoir ar cheadúnú áitribh phoiblí. Níl sé ag maíomh gur treoir chríochnaitheach é agus is féidir aon eolas sonrach maidir leis an bpróiseas a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an tseirbhís dóiteáin trí na sonraí teagmhála a tugadh.

Is páirtí fógra é an tÚdarás Dóiteáin maidir le cineálacha áirithe iarratas ar theastas / cheadúnas chuig na cúirteanna. Ligeann fógra faoi iarratas ar cheadúnas don Údarás Dóiteáin an t-áitreabh lena mbaineann a iniúchadh agus ionadaíocht a dhéanamh ag an éisteacht ceadúnais chun a rá an bhfuil aon agóid aige i gcoinne an cheadúnais a dheonú. Tá faisnéis faoi na cineálacha éagsúla iarratas a éistear sa Chúirt Dúiche agus socruithe ábhartha fógraí ar fáil le híoslódáil ar an nasc seo a leanas: Ceadúnú Cúirte Dúiche agus Iarratais Eile (pdf).

Ó mhí Iúil 2020 is féidir iarratais ar cheadúnais a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an tsaoráid Seirbhíse Cúirte Ar Líne (CSOL) atá ar fáil ag csol.ie. Cuirtear aon iarratais ar cheadúnas a dhéantar ar CSOL in iúl go huathoibríoch chuig an Údarás Dóiteáin más páirtí fógra é. Ar fhógra faighte faoi iarratas ar cheadúnas agus an táille chuí íoctha, socróidh an t-údarás dóiteáin iniúchadh ar an áitreabh a bheidh le déanamh ag oifigeach dóiteáin.

Tá sonraí faoi tháillí ceadúnaithe ar fáil faoin gcuid Táillí Seirbhíse Dóiteáin ar ár suíomh Gréasáin.

Beifear ag súil go mbeidh teastais / tuarascálacha tástála ag an iarratasóir do na rudaí seo a leanas, de réir mar is cuí, réidh le hiniúchadh:

 • Suiteáil Leictreach
 • Córais Éigeandála Soilsithe
 • Córas braite dóiteáin agus aláraim
 • Múchtóirí dóiteáin
 • Suiteáil gáis
 • Glanadh duchtoibre eastarraingteora cistine

Ar lá na cigireachta seiceálfaidh an t-oifigeach cigireachta na míreanna seo a leanas, más ábhartha:

 • Na bealaí amach / doirse éalaithe deiridh
 • Feistí ghlasála agus feistí bhrú-bharra
 • Bealaí éalaithe inmheánach agus seachtrach
 • Doirse dóiteáin, séalacha deataigh fuar/borrthachta, feistí féindúntach
 • Comharthaíocht, comharthaí imeachta, agus fógraí treoracha dóiteáin
 • Córais Éigeandála Soilsithe (córas á choimeád, neamh-choimeádta nó comhcheangailte)
 • Córas braite dóiteáin agus aláraim
 • Múchtóirí dóiteáin
 • Limistéir Ardriosca / Stórála
 • Líneálacha ball agus síleála
 • Rochtain don bhriogáid dóiteáin agus soláthairtí uisce
 • Clár sábháilteachta dóiteáin agus oiliúint foirne.
 • Gnásanna aslonnaithe agus taifid druileanna

Ba cheart d’iarratasóirí ceadúnais a chinntiú go bhfuil gach a bhfuil thuas seiceáilte acu roimh an gcigireacht agus go bhfuil teastais tástála bliantúla, más cuí, ar fáil lena n-iniúchadh. Laghdóidh sé seo an mhoill ar do cheadúnas a fháil. Má mheasann an t-údarás dóiteáin go bhfuil easnaimh ann, eiseofar sceideal oibreacha. Ceanglófar ar an iarratasóir ansin na hoibreacha seo a bheith críochnaithe sula ndeonófar a gceadúnas. Má dhéanann an ceadúnaí athruithe nó oibreacha feabhsúcháin ar a (h)áitreabh ag am ar bith ba chóir go mbeadh sé ar an eolas faoina oibleagáidí faoin reachtaíocht rialaithe foirgníochta.