Bogaigh Oileán an Harpúraigh

Tá Bogaigh Oileán an Harpúraigh suite gar don Ghleanntán i gCuan Chorcaí.  Tá an láthair speisialta seo mar thearmann do líon an-mhór gnéithe éan uisce a thagann go Cuan Chorcaí i rith an gheimhridh.  Anuas air sin tacaíonn na gnáthóga sna bogaigh le gnéithe dúchasacha plandaí agus soláthraítear bia is fothain do na feithidí, sciatháin leathair agus sineacha eile.   

Tá dhá pholl folaigh éan ar an oileán óna mbíonn radharc aoibhinn thar na bogaigh, agus osclaíodh lúb-chosán nua siúlóide le déanaí.  Tá na bogaigh mar chuid de Limistéar Caomhnú Speisialta Chuan Chorcaí agus freisin mar chuid de  Limistéar Caomhnú Speisialta  Cuisle Cuain An Oileáin Mhóir.   Táid á mbainistiú don chaomhnú nádúir ag Comhairle Contae Chorcaí i bpáirt le BirdWatch Ireland agus Cumann Pobail An Gleanntán (san áireamh tá Seid na bhFear An Gleanntán agus Grúpaí Bailte Slachtmhara).  Táimid buíoch de Jim Wilson as na grianghrafanna.