Rialachas agus Riarachán

Foireann Bainistíochta Sinsearaí

Cuimsíonn an Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí i gComhairle Contae Chorcaí an Príomhfheidhmeannach, na Bainisteoirí Rannáin, na Stiúrthóirí Seirbhíse agus an Ceann Feidhmeanna.

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus comhaltaí eile na Foirne Bainistíochta freagrach as an eagraíocht a riaradh ó lá go lá agus go háirithe as cinntí beartais na Comhairle tofa a chur i bhfeidhm.

Is Oifigigh Phoiblí ainmnithe iad gach Comhalta Tofa den Chomhairle, an Príomhfheidhmeannach agus Comhaltaí na Foirne Bainistíochta Sinsearaí faoin Regulation of Lobbying Act 2015.