Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontraíocht

Aonaid Thionscalaíocha ar Cíos

Faoi láthair tá 54 nAonad Tionscalaíoch ag Comhairle Contae Chorcaí  ag na Saincheantair d'Fhás Gnó lonnaithe ar fud an Chontae. Tá siad siúd oiriúnach do thionscal éadrom agus táirgeadh bia chomh maith le sin tá na Cistineacha Gora Chorcaí atá suite i gCarraig Uí Leighin agus ár Lárionaid E lonnaithe i Mainistir Fhear Maí agus Beanntraí.

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun fáil amach faoi sholáthar seol ríomhphost le do thoil chuig economicdevelopment@corkcoco.ie nó gloach ar 021 4285547.

Suíomh na nAonad:

Campas Gnó Faber Castell, Mainistir Fhear Maí 

7 nAonad Tionscalaíocha le méideanna ó 1,250 troigh cearnach go 2,500 troigh cearnach

1 Aonad Bia de 1,250 troigh cearnach

Chomh maith leis sin tá Lárionad E ag an suíomh sin le deasca sealaíochta, oifigí agus seomra cruinnithe/oiliúna

Páirc Thionscalaíoch Chúil na nDamh, Baile Mhistéala 

3 Aonad Tionscalaíocha agus 1 Aonad Bia

Tá na haonaid go léir 1,000 troigh cearnach

Páirc Thionscalaíoch Charraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin

6 Aonad Tionscalaíocha; go léir 1,000 troigh cearnach

4 Aonad Bia; 1,000 troigh cearnach 

Tá Cistineacha Gora Chorcaí ar fáil chomh maith ag an suíomh sin.

Páirc Ghnó Chloch Mhic Shíomoin, Droichead na Bandan  4 Aonad Bia

Tá na haonaid go léir 1,250 troigh cearnach
Lárionad Tionscalaíoch Chora an Fhéich, An Sciobairín Aonad Bia 2 x 1,000 troigh cearnach

Aonad Tionscalaíocha 2 x 1,000 troigh cearnach
Lárionad Tionscalaíocha Bheanntraí, Beanntraí 11 Aonad Tionscalaíocha le méid ó 500 troigh cearnach go 3,000 troigh cearnach

Chomh maith leis sin tá Lárionad E ag an suíomh sin le deasca sealaíochta, oifigí agus seomra cruinnithe/oiliúna
Lárionad Tionscalaíocha Ard Meana, An Scoil 3 Aonad Tionscalaíocha agus1  Aonad Bia

Tá na haonaid go léir 1,000 troigh cearnach.