A photograph of works on houses nearly complete with 3 workers and some Construction vehicles operating on the site.

Tailte & Aonaid Gnó

Soláthraíonn Comhairle Contae Chorcaí réimse roghanna réadmhaoine chun tacú le tionscnaimh forbartha eacnamaíocha d'fhiontair reatha agus fiontair atá ag teacht chun cinn agus saintailte oiriúnacha atá ar fáil chun déileáil le deiseanna nua de réir mar a thagann siad chun cinn.