Airgeadais

Athnuachan Mótarchánach ar Líne

Feithiclí ar féidir cáin a chur orthu Ar Líne:

 • Carranna príobháideacha
 • Gluaisrothair
 • Feithiclí Díolmhaithe
 • Tarracóirí Talmhaíochta, Tochaltóirí agus Comhbhuainteoirí
 • Dumpairí, Dumpairí Eisbhóthair agus Forcardaitheoirí
 • Eileatraim
 • Feithiclí Seanré

Agus na hathnuachana seo a leanas ar an gcuntar amháin go bhfuil Deimhniú Ródacmhainneachta (DRA) bailí acu:

 • Feithiclí Earraí
 • Tarracóirí Tarlaithe Ginearálta,
 • Mótarcharbháin
 • Meaisíní Soghluaiste
 • Feithiclí Tarrthála

Is féidir athnuachan a dhéanamh ar líne anseo.

Mura bhfuil d'aicme cánach liostaithe, déan teagmháil leis an Oifig Mótarchánach maidir le cáin a chur ar d'fheithicil:

Uimh. theileafóin (021) 4544566