Rialachas agus Riarachán

Corcaigh 2050 - Saol Maith a Sheachadadh do Chorcaigh

Is comhaighneacht é Corcaigh 2050 ó Chomhairle Contae Chorcaí agus ó Chomhairle Cathrach Chorcaí don Chreat Náisiúnta Pleanála. Is moladh Chorcaí iomlán é ina gcuirtear straitéis bunaithe ar fhianaise ar fáil chun cumas ar leith Chorcaí a uasmhéadú chun Baile Átha Cliath a chomhlánú. Cuireann Corcaigh 2050 Corcaigh in ionad freisin go hidirnáisiúnta mar thiománaí fáis thar ceann an Stáit agus déanfaidh sé fás réigiúnach cothrom a sheachadadh trí cheannaireacht chomhoibríoch.

Achoimre Fheidhmeach Chorcaigh 2050 (pdf)

Príomhthuairisc Chorcaigh 2050 (pdf)