A circular room with tiered  seating

Fáilte romhat chuig do Chomhairle

Tá róil agus freagrachtaí Chomhairle Contae Chorcaí leathnaithe le blianta beaga anuas, agus cé go soláthraímid fós seirbhísí traidisiúnta mar Bóithre, Pleanáil agus Tithíocht, táimid ag tacú freisin le colúin lárnacha na sochaí nua-aimseartha, mar Forbairt Pobail, Tacaíocht Ghnó agus Turasóireacht.

Déan Teagmháil leis an Rannán Gnóthaí Corparáideacha

 

Buiséad

Annual Budget of €372m in 2022 which is an increase on 2021 (€348m).

Scála

Second largest Local Authority in the Republic of Ireland and the largest based on geographic area size.

Population

Daonra

Uimhreacha Foirne

Current staff numbers total 2,000 WTE approximately.

Nuacht

Environment
31 May 2023

Cork County Blue Flag and Green Coast Awards

Cork County Council can confirm that the Blue Flag has been reinstated in Garrestown Beach and will be raised as soon as the required conditions, that of recycling facilities are provided.

Fógraí Poiblí

Roads and Transportation
06 Jun 2023

Temporary Closing of Public Roads

Road Subject of Urgent Closure R612- Bothar Guidel from the Junction with Church Road (R613) to the Junction with Crosshaven Road Roundabout (R612).
 

Roads and Transportation
31 May 2023

Temporary Closing of Public Roads

Road Subject of Urgent Closure R612- Bothar Guidel from the Junction with Church Road (R613) to the Junction with Crosshaven Road Roundabout (R612).
 

Roads and Transportation
25 May 2023

Temporary Closing of Public Roads

Road Subject of Urgent Closure R612- Bothar Guidel from the Junction with Church Road (R613) to the Junction with Crosshaven Road Roundabout (R612).
 

Imeachtaí

Arts and Culture
03 Jun 2023

West Cork Special Music Events Scheme 2023

Cork County Council’s Special Music Event Scheme returns to West Cork with free musical entertainment in Kinsale, Bandon, Clonakilty, Dunmanway and Skibbereen. This community-driven initiative aims to promote tourism in West Cork and is a collaborative project between the Council, local businesses and the community.

Environment
05 Jun 2023

Food Waste Recycling Week in Cork County

National Food Waste Recycling Week will run from the 5th until the 11th of June 2023. This campaign, managed by MyWaste.ie will provide practical advice, with easy to follow hints and tips to encourage everyone to recycle more of their food waste.

Business and Economy
17 Jun 2023

Cork Summer Show 2023

The Cork Summer Show will take place on the 17th and 18th of June 2023, 9:00 am to 6:00 pm at the Cork Show Grounds, Curraheen Road, Cork, Exit 2 (Curraheen) on the N40.

Chief Executive Cork County Council Mr Tim Lucy

Fáilte ó Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí

Tá áthas orm fáilte a chur romhat chuig láithreán gréasáin nua Chomhairle Contae Chorcaí. Tá súil agam go bhfaighidh tú éasca le húsáid é agus go bhfuil go leor eolais air.

A portrait of a man in mayoral chains

Focal Fáilte ó Mhéara Contae Chorcaí, an Comhairleoir Danny Collins

Tá an-áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí. Creidim go bhfaighidh tú go bhfuil an t-ábhar, na naisc agus na seirbhísí ar líne atá ar fáil ann an-spéisiúil agus an-luachmhar.

County Cork Map

An Dóigh a Oibríonn do Chomhairle

Is í Comhairle Contae Chorcaí an dara Údarás Áitiúil is mó i bPoblacht na hÉireann agus an ceann is mó ó thaobh an limistéir gheografaigh de.

Mayoral Chains, Council Chamber and a Gavel in a Collage

Comhaltaí Tofa agus Cruinnithe - Cláir Oibre agus Miontuairiscí

Tá 55 Chomhalta Tofa ann, a dhéanann ionadaíocht ar na 10 dtoghcheantar, a chomhfhreagraíonn do na 8 gCeantar Bhardasacha. Toghann sibhse, saoránaigh Chorcaí, Comhaltaí Tofa, nó Comhairleoirí, le haghaidh téarma cúig bliana. Eagrófar na chéad Thoghcháin Áitiúla eile i Meitheamh 2024.

Collage of images representing Strategic Plans and Policies

Pleananna agus Beartais Straitéiseacha

Person putting a ballot in to a ballot box

Conas is féidir liom Vótáil?

Data Protection and Freedom of Information Collage

Cosaint Sonraí & Saoráil Faisnéise

 Collage of Images Representing Accessibility, Maps and Publications

Inrochtaineacht, Léarscáileanna & Foilseacháin

Collage of images showing different career opportunities

Gairmeacha