A circular room with tiered  seating

Fáilte romhat chuig do Chomhairle

Tá róil agus freagrachtaí Chomhairle Contae Chorcaí leathnaithe le blianta beaga anuas, agus cé go soláthraímid fós seirbhísí traidisiúnta mar Bóithre, Pleanáil agus Tithíocht, táimid ag tacú freisin le colúin lárnacha na sochaí nua-aimseartha, mar Forbairt Pobail, Tacaíocht Ghnó agus Turasóireacht.

Déan Teagmháil leis an Rannán Gnóthaí Corparáideacha

 

Buiséad

Annual Budget of €372m in 2022 which is an increase on 2021 (€348m).

Scála

Second largest Local Authority in the Republic of Ireland and the largest based on geographic area size.

Population

Daonra

Uimhreacha Foirne

Current staff numbers total 2,000 WTE approximately.

Nuacht

Environment
03 Feb 2023

Midleton’s Bee Orchid on the Move

A population of the rare Bee Orchid is set to be transplanted to a new location by BAM and Cork County Council as part of the infrastructure works currently underway in Water-Rock, Midleton.

Council, Governance and Administration
02 Feb 2023

St. Brigid inspires Cork County Council’s Women’s Caucus

In a day of firsts, the first of February marking St. Brigid’s day, the first day of Spring in the Celtic Calendar, the first public holiday dedicated to St. Brigid, Cork County Council’s first Women’s Caucus has commissioned its first short film in honour of a woman who represents women in local government and in turn all women.  

Fógraí Poiblí

Roads and Transportation
31 Jan 2023

Cork County Council to take action on drainage from private lands onto the public road

Cork County Council wishes to remind landowners and operators of machinery of their duties under the Roads Act 1993 to take all reasonable steps to ensure that water can drain off a public road onto land and that water, soil, mud or other material is not allowed to run off their lands or be deposited on a public road, especially at entrances to fields and farm entrances.  

Imeachtaí

Arts and Culture
26 Jan 2023

Birds and Beasts Exhibition Opens in Cork County Library

Cork County Council’s first exhibition of 2023 ‘The Museum of Birds and Beasts’ will open on Thursday January 26th in the LHQ Gallery at Cork County Hall. The exhibition has been co-created by artists Tess Leak and Sharon Whooley with the residents of five community hospitals in West Cork.

Chief Executive Cork County Council Mr Tim Lucy

Fáilte ó Phríomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí

Tá áthas orm fáilte a chur romhat chuig láithreán gréasáin nua Chomhairle Contae Chorcaí. Tá súil agam go bhfaighidh tú éasca le húsáid é agus go bhfuil go leor eolais air.

A portrait of a man in mayoral chains

Focal Fáilte ó Mhéara Contae Chorcaí, an Comhairleoir Danny Collins

Tá an-áthas orm fáilte a chur romhat chuig suíomh gréasáin Chomhairle Contae Chorcaí. Creidim go bhfaighidh tú go bhfuil an t-ábhar, na naisc agus na seirbhísí ar líne atá ar fáil ann an-spéisiúil agus an-luachmhar.

County Cork Map

An Dóigh a Oibríonn do Chomhairle

Is í Comhairle Contae Chorcaí an dara Údarás Áitiúil is mó i bPoblacht na hÉireann agus an ceann is mó ó thaobh an limistéir gheografaigh de.

Mayoral Chains, Council Chamber and a Gavel in a Collage

Comhaltaí Tofa agus Cruinnithe - Cláir Oibre agus Miontuairiscí

Tá 55 Chomhalta Tofa ann, a dhéanann ionadaíocht ar na 10 dtoghcheantar, a chomhfhreagraíonn do na 8 gCeantar Bhardasacha. Toghann sibhse, saoránaigh Chorcaí, Comhaltaí Tofa, nó Comhairleoirí, le haghaidh téarma cúig bliana. Eagrófar na chéad Thoghcháin Áitiúla eile i Meitheamh 2024.

Collage of images representing Strategic Plans and Policies

Pleananna agus Beartais Straitéiseacha

Person putting a ballot in to a ballot box

Conas is féidir liom Vótáil?

Data Protection and Freedom of Information Collage

Cosaint Sonraí & Saoráil Faisnéise

 Collage of Images Representing Accessibility, Maps and Publications

Inrochtaineacht, Léarscáileanna & Foilseacháin

Collage of images showing different career opportunities

Gairmeacha