Pleanáil agus Forbairt

Córas Aighneachtaí ar Líne

Chun tuairimí a thabhairt/dul in aghaidh iarratais phleanála reatha go leictreonach:

Déan an Córas Aighneachtaí ar Líne a rochtain (Tabhair faoi deara: Mar gheall ar chothabháil riachtanach an chórais, d’fhéadfadh briseadh éigin a bheith agat ar an 27/03/2023 ó 1.15pm ar feadh thart ar 20 nóiméad. Gabh mo leithscéal as aon mhíchaoithiúlacht a tharla.)

Déan treoirlínte a rochtain chun Aighneacht a dhéanamh maidir le hIarratas Pleanál (pdf)