Cut and Cover the Monkstown Mural

Na hEalaíona

Obair ealaíne ó Tomasz Madajczak i gCeanncheathrú na Leabharlainne                 

Tá Oifig na nEalaíon, mar chuid de Sheirbhís Leabharlainne an Chontae, freagrach as soláthar na nEalaíon ar fud Chontae Chorcaí.

Is iad ár n-aidhmeanna ná:

Tacú le forbairt na nEalaíon ar bhonn áitiúil

Tacú le healaíontóirí cruthaiteacha atá ag teacht chun cinn agus atá áitithe i gContae Chorcaí

Forbairt a dhéanamh ar lucht féachana nua ar son na nEalaíon

Barr feabhais sna hEalaíona a chothú agus a spreagadh

Bheith ar son earnáil áitiúil na nEalaíon ar léibhéal áitiúil, náisiúnta, agus idirnáisiúnta

Tacú leis na hEalaíona trí sholáthar acmhainní, seirbhísí agus eolas maidir le deiseanna maoiniúcháin.

Téigh i dteagmháil le hOifig na nEalaíon