Na hEalaíona

Rochtain ar na hEalaíona

Aidhm: Lucht spéise nua a chruthú do na hEalaíona agus rannpháirtíocht ghníomhach sna hEalaíona i ngach cuid den phobal a chur chun cinn trí sheirbhísí a chur ar fáil. 

Seirbhísí:

  • Scéim na nEalaíontóirí i Scoileanna
  • Ealaíontóir Cónaitheach sa Phobal
  • Scéim Oideachais Ceoil
  • Cláir Cheoil, Drámaíochta agus Damhsa
  • Clár Oiliúna Ealaíon Deonaí
  • Forbairt Ealaíon Pobalbhunaithe
  • Forbairt Ealaíona na nÓg.