Grass in Field

Ceantair Bhardasacha

Tá ocht gCeantar Bhardasacha (CB) i gContae Chorcaí:

Carraig Uí Leighin

Maigh Chromtha

An Cóbh

Oirthear Chorcaí

Bandon-Kinsale

Mainistir Fhear Maí

Kanturk-Mallow

Iarthar Chorcaí

Is féidir sonraí Oifigí na gCeantar Bardasach a fháil anseo.

Is féidir sonraí na gComhaltaí Tofa do gach Ceantar Bardasach a fháil anseo.

Tá na CBanna freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar líon mór seirbhísí tábhachtacha atá dírithe ar shaoránaigh. Orthu sin tá:

Rialú Páirceála 

Bainistíocht Reiligí 

Láithreáin Thréigthe agus Monatóireacht ar Struchtúir Chontúirteacha 

Taitneamhacht agus Deontais Eile 

Conarthaí Pobail 

Bainistíocht Tránna 

Páirceanna Carbhán agus Campála a Cheadúnú

Carranna Tréigthe

Páirceanna, Áiteanna Súgartha agus Spásanna Oscailte

Léarscáileanna de Bhailte Stairiúla Chontae Chorcaí