Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Páirceanna, Spásanna Oscailte agus Bealaí Glasa

Tá Comhairle Contae Chorcaí freagrach as réimse leathan páirceanna poiblí, áiteanna súgartha, páirceanna scátála, limistéir aclaíochta agus siúlbhealaí. Féach sa liosta thíos chun taitneamhacht a aimsiú i do chomharsanacht!

Clós Súgartha, Limistéar Súgartha Ilúsáide, Páirc Scátála & Fodhlíthe Giomnáisiam Lasmuigh (pdf).

Tuairiscigh fadhb

 

LIOSTA DE NA SIÚLBHEALAÍ

 

Bealach Chorcaí Thoir ar thailte príobháideacha.

Siúilbhealach Bhun an Tábhairne/Charraig Uí Leighin

Loch Bhéal na Carraige, Dún Mánmhaí

Bealaí Spaisteoireachta, Baile Dhún Mánmhaí

Siúlóid an Bhearnáin 

Siúlóid Taitneamhachta Bhéal Átha an Spidéil

An Pasáiste

An Gleann Breac/Baile na Manach

Cloichín Míolchon 

Baile Uí Ainnín

Béal Guala

Daingean Rinn Chorráin

Cionn tSáile

Sailí, Cionn tSáile

Siúlóid Claire O'Leary, Droichead na Bandan

Siúlóid Graham Norton, Droichead na Bandan

 

 

LIMISTÉIR ILFHEIDHMEACHA/ILÚSÁIDE SÚGARTHA

Áth Fhada

Carraig Uí Leighin - Páirc an Phobail

Bathview - Mala 

Summer Hill - Mala 

Bóthar na Páirce - Mala 

Áth Trasna - Spórt agus Trealamh Allamuigh

Ascaill Uí Chonghaile. Mala 

Droichead na Bandan - Bóthar Glasyln - Giomnáisiam Allamuigh agus LIÚC

Páirc Chill Mhuire Ó Maoláin, An Pasáiste (Páirc agus LIÚC)

 

LIOSTA ÁITEANNA SÚGARTHA - COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

 

 

 

TUAISCEART CHORCAÍ

DEISCEART CHORCAÍ

IARTHAR CHORCAÍ

Mala

Garraí Bhoithe

Baile Chaisleáin Bhéarra

Áth Trasna

Carraig Uí Thuathail

Cúirt Mhic Shéafraidh

Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí

An Gleanntán

Dún Mánmhaí

Páirc an Bhaile, An Ráth

Gleann Maghair, an Chéim Dheireanach san áireamh

Baile an Chaisleáin

 

Teamhair/Cloch Reo

Ros Ó gCairbre

 

Dúglas 

An Léim

 

Baile na Manach

Dún na Séad

 

Carraig Uí Leighin

Béal an Dá Chab

 

Carraig na bhFear

An Scoil

 

Droichead na Bandan

Bréantrá

 

Baile an Chollaigh - gar d'Oifig na Comhairle

An Gleann Garbh

 

Baile Bhúirne

Áit Súgartha Phobail Dhún na Séad

 

Cnocán na Biolraí

Tigh Molaige

 

An Geata Bán

Drom Dhá Liag

 

Béal Átha an Ghaorthaidh

Cill Briotáin

 

Gleann an Phréacháin

An Góilín

 

Lios Cúil/Léim Lára

Áth Trasna, Beanntraí

 

Cill Ia

Bóthar Chorcaí, an Sciobairín

 

An Teampall Geal

 

 

An Bhlarna

 

 

Domhnach Mór

 

 

Cluain

 

 

Bun an Tábhairne

 

Drom Aidhne

Rinn an Scidígh

 

Cill Coirne

Páirc Réigiúnach Bhaile an Chollaigh

 

Páirc na bhFianna, Baile an Mhistéala

Béal Átha an Spidéil

 

Cnoc an Ghúlaigh 1

Maigh Dhíle

 

Cnoc an Ghúlaigh 2

An Promanád, An Cóbh

 

Baile Átha hÚlla

Bealach na gCúig Chéim, An Cóbh

 

Sráid Mhic Fhlanncha, Mainistir Fhear Maí

Bóthar na Cé, Cionn tSáile

 

Páirc an Bhaile, Mainistir Fhear Maí

An Sléibhín, Maigh Chromtha

 

Bóthar na Páirce, Mala

Eastát an Gharráin Darach, Mainistir na Corann

 

Céide Radharc na Coille, Mala

Sráid na Páirce, Mala

 

Radharc an Teampaill, Mala

Plásóg na Corónach Muire, Mainistir na Corann

 

Bellevue, Mala

Arda na hAbhann Duibhe, Eochaill

 

Radharc na Foraoise, Mala

Páirc na Mílaoise, Eochaill

 

 

Céide an Chrainn Chnó Capaill, Eochaill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.