Rialachas agus Riarachán

Cláraigh chun Cruinnithe Iomlána na Comhairle agus na gCeantar Bardasach a Fheiscint go Cianda

Is féidir le hionadaithe na meán cumarsáide agus le daoine den phobal freastal ar chruinnithe na Comhairle agus na gCeantar Bardasach. Mar gheall ar shrianta Covid-19 tá cruinnithe á reáchtáil go cianda faoi láthair.

Is féidir rochtain ar na cruinnithe ar líne a liostaítear thíos a iarraidh trí úsáid a bhaint as an ríomhphost comhfhreagrach thíos.

Iarrtar ar an lucht freastail a bheith ar an eolas faoi Bhuanorduithe na Comhairle:

Buan-Orduithe Forlíontacha a Rialaíonn Imeachtaí Chomhairle Contae Chorcaí le linn Cruinnithe Iargúlta a Thionól. Samhain 2020 (pdf)

Buan-Orduithe Chomhairle Contae Chorcaí Iúil 2016 (pdf)

Tabhair FAOI DEARA: Tá na sonraí atá leagtha amach thíos cruinn ag am na heisiúna ach ba cheart duit clár oibre gach cruinnithe a sheiceáil le haghaidh aon athruithe.

Cláraigh le Cruinnithe a fheiscint

Chun clárú do Chruinnithe Ceantar Bardasach nó do Chruinnithe na Rannán seol ríomhphost chuig: mdo@corkcoco.ie

Chun clárú do Chruinnithe na Comhairle Iomláine seol ríomhphost chuig: corporate.services@corkcoco.ie

Sceideal na Comhairle Iomláine, na gCeantar Bardasach agus na Rannán

 • East Cork Municipal District, 2nd April, 1:30 pm, Blended Meeting.
 • Cobh M.D,  2nd April, 3:00 pm, Blended Meeting.
 • West Cork Municipal District, 5th April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Full Council, 8th April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Kanturk/Mallow Municipal District, 12th April, 10:30 am, Blended Meeting.
 • Southern Divisional Meeting, 15th April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Northern Divisional Meeting, 15th April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Western Divisional Meeting, 15th April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Carrigaline Municipal District, 15th April, 2:00 pm, Blended Meeting.
 • Fermoy Municipal District, 16th April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Special Full Council, 22nd April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Full Council, 23rd April, 11:00 am, Blended Meeting.
 • Bandon/Kinsale Municipal District, 23rd April, 11:00 am Blended Meeting.
 • Macroom Municipal District, 26th April,11:00 am, Blended Meeting.