Rialachas agus Riarachán

Cláraigh chun Cruinnithe Iomlána na Comhairle agus na gCeantar Bardasach a Fheiscint go Cianda

Is féidir le hionadaithe na meán cumarsáide agus le daoine den phobal freastal ar chruinnithe na Comhairle agus na gCeantar Bardasach. Mar gheall ar shrianta Covid-19 tá cruinnithe á reáchtáil go cianda faoi láthair.

Is féidir rochtain ar na cruinnithe ar líne a liostaítear thíos a iarraidh trí úsáid a bhaint as an ríomhphost comhfhreagrach thíos.

Iarrtar ar an lucht freastail a bheith ar an eolas faoi Bhuanorduithe na Comhairle:

Buan-Orduithe Forlíontacha a Rialaíonn Imeachtaí Chomhairle Contae Chorcaí le linn Cruinnithe Iargúlta a Thionól. Samhain 2020 (pdf)

Buan-Orduithe Chomhairle Contae Chorcaí Iúil 2016 (pdf)

Tabhair FAOI DEARA: Tá na sonraí atá leagtha amach thíos cruinn ag am na heisiúna ach ba cheart duit clár oibre gach cruinnithe a sheiceáil le haghaidh aon athruithe.

Cláraigh le Cruinnithe a fheiscint

Chun clárú do Chruinnithe Ceantar Bardasach nó do Chruinnithe na Rannán seol ríomhphost chuig:  mdo@corkcoco.ie

Chun clárú do Chruinnithe na Comhairle Iomláine seol ríomhphost chuig:  corporate.services@corkcoco.ie

Sceideal na Comhairle Iomláine, na gCeantar Bardasach agus na Rannán

East Cork Municipal District, 3rd January, 2:30 pm, Blended Meeting.

Kanturk/Mallow Municipal District, 3rd February 10.30 am, Microsoft Teams.

East Cork Municipal District, 7th February 1.30 pm, Blended Meeting.

Cobh Municipal District, 7th February 3.00 pm, Blended Meeting.

West Cork Municipal District, 10th February 11.00 am, Blended Meeting.

Full Council, 13th February 11.00 am, Blended Meeting.

Southern Divisional Meeting, 20th February 11.00 am, Blended Meeting.

Northern Divisional Meeting, 20th February 11.00 am, Blended Meeting.

Western Divisional Meeting, 20th February 11.00 am, Blended Meeting.

Carrigaline Municipal District, 20th February 2.00 pm, Blended Meeting.

Fermoy Municipal District, 21st February 2.30 pm, Blended Meeting.

Macroom Municipal District, 24th February 11.00 am, Blended Meeting.

Full Council, 27th February 11.00 am, Blended Meeting.

Bandon/Kinsale Municipal District, 28th February 10.00 am, Blended Meeting.