Youghal Clock Tower Clock Room

Oidhreacht agus Caomhnú

Is ábhar casta é oidhreacht agus clúdaíonn sé raon leathan réimsí. Is í An tAcht Oidhreachta 1995 an phríomhphíosa reachtaíochta a rialaíonn Oidhreacht in Éirínn. Is í an aidhm atá leis ná spéis san Oidhreacht a spreagadh i measc an phobail agus eolas, meas agus cosaint ar an Oidhreacht Náisiúnta a fhorbairt.

Déantar Oidhreacht Náisiúnta a shainmhíniú mar: séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta, oidhreacht ailtireachta, flóra agus fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, báid bhriste, geolaíocht, gairdíní agus páirceanna oidhreachta agus uiscebhealaigh intíre.

Cruthaíodh An Chomhairle Oidhreachta mar thoradh ar an Acht Oidhreachta a bheith rite, agus an obair ar mhaithe le leas an phobail trí mhaoiniú, comhairle saineolach, cláir oideachais agus tacaíocht a chur ar fáil.

Is le gach duine an oidhreacht agus is cuid í dár saol gach lá, fiú mar a bhfuil sé sin ar eolas againn!

Nuacht Oidhreachta agus Caomhnaithe

Heritage and Conservation
02 Aug 2022

Diaries Of Michael Collins Go On Public Display In Clonakilty Marking The Centenary Of His Death

The Mayor of the County of Cork, Cllr Danny Collins is welcoming the return of the diaries of Michael Collins back to his hometown of Clonakilty, Co. Cork.  To mark the centenary of the death of Michael Collins, the diaries, which cover the critical time period of 1918 to 1922, will go on public display, for the very first time, at the Michael Collins House Museum, Clonakilty.