Youghal Clock Tower Clock Room

Oidhreacht agus Caomhnú

Is ábhar casta é oidhreacht agus clúdaíonn sé raon leathan réimsí. Is í An tAcht Oidhreachta 1995 an phríomhphíosa reachtaíochta a rialaíonn Oidhreacht in Éirínn. Is í an aidhm atá leis ná spéis san Oidhreacht a spreagadh i measc an phobail agus eolas, meas agus cosaint ar an Oidhreacht Náisiúnta a fhorbairt.

Déantar Oidhreacht Náisiúnta a shainmhíniú mar: séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta, oidhreacht ailtireachta, flóra agus fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, báid bhriste, geolaíocht, gairdíní agus páirceanna oidhreachta agus uiscebhealaigh intíre.

Cruthaíodh An Chomhairle Oidhreachta mar thoradh ar an Acht Oidhreachta a bheith rite, agus an obair ar mhaithe le leas an phobail trí mhaoiniú, comhairle saineolach, cláir oideachais agus tacaíocht a chur ar fáil.

Is le gach duine an oidhreacht agus is cuid í dár saol gach lá, fiú mar a bhfuil sé sin ar eolas againn!

Nuacht Oidhreachta agus Caomhnaithe

Restoration work on roof of a protected structure.
Heritage and Conservation
23 Nov 2023

Funding Available for the Protection of County Cork’s Heritage

Cork County Council is inviting owners and custodians to apply for funding to safeguard protected structures and archaeological monuments in County Cork. Three funding streams have been announced for 2024, including the Community Monuments Fund, the Built Heritage Investment Scheme, and the Historic Structures Fund. 

A picture of 5 swords leaning against a table
Heritage and Conservation
08 Aug 2023

National Heritage Week 12th – 20th August 2023

This year’s theme invites you to explore the traditions and practices, knowledge and skills passed down through generations.  National Heritage Week 2023 in County Cork will see over 130 events right throughout the county, surpassing the number of events held in the county during 2022.