Youghal Clock Tower Clock Room

Oidhreacht agus Caomhnú

Is ábhar casta é oidhreacht agus clúdaíonn sé raon leathan réimsí. Is í An tAcht Oidhreachta 1995 an phríomhphíosa reachtaíochta a rialaíonn Oidhreacht in Éirínn. Is í an aidhm atá leis ná spéis san Oidhreacht a spreagadh i measc an phobail agus eolas, meas agus cosaint ar an Oidhreacht Náisiúnta a fhorbairt.

Déantar Oidhreacht Náisiúnta a shainmhíniú mar: séadchomharthaí, réada seandálaíochta, réada oidhreachta, oidhreacht ailtireachta, flóra agus fána, gnáthóga fiadhúlra, tírdhreacha, muirdhreacha, báid bhriste, geolaíocht, gairdíní agus páirceanna oidhreachta agus uiscebhealaigh intíre.

Cruthaíodh An Chomhairle Oidhreachta mar thoradh ar an Acht Oidhreachta a bheith rite, agus an obair ar mhaithe le leas an phobail trí mhaoiniú, comhairle saineolach, cláir oideachais agus tacaíocht a chur ar fáil.

Is le gach duine an oidhreacht agus is cuid í dár saol gach lá, fiú mar a bhfuil sé sin ar eolas againn!

Nuacht Oidhreachta agus Caomhnaithe

2 men stand with an umbrella
Heritage and Conservation
02 May 2024

Michael Collins Umbrella – A new Artefact for Michael Collins House Museum

Michael Collins House Museum has received a new artefact for its collection in the form of an umbrella previously owned by Michael Collins. The umbrella was left behind following one of his visits to Devlin’s Pub on Parnell Street, Dublin and has since been safeguarded by the Devlin family.

Youghal St. Mary's Collegiate Church
Oidhreacht agus Caomhnú
24 Apr 2024

Breis is €400,000 do Thionscadail Oidhreachta Seandálaíochta i gContae Chorcaí

Tá ocht dtionscadal oidhreachta seandálaíochta tábhachtacha i gContae Chorcaí le breis is €420,000 a fháil ón Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta faoi Chiste na Séadchomharthaí Pobail 2024. Tá an ciste á riar go háitiúil ag Comhairle Contae Chorcaí, agus bunaíodh é in 2020 chun séadchomharthaí seandálaíochta agus láithreáin stairiúla áitiúla a chaomhnú, a chothabháil, a chosaint agus a chur chun cinn.

Youghal St. Mary's Collegiate Church
Heritage and Conservation
24 Apr 2024

Over €400,000 for Archaeological Heritage Projects in Cork County

Eight important archaeological heritage projects in Cork County are set to receive over €420,000 from the Department of Housing, Local Government and Heritage under the 2024 Community Monuments Fund. Administered locally by Cork County Council, the fund was established in 2020 to conserve, maintain, protect, and promote local archaeological monuments and historic sites.