Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Dóite Rialaithe

D’fhéadfadh tinte neamhrialaithe contúirt a chruthú d’fhiadhúlra, do réadmhaoin, do bhonneagar, don chomhshaol agus do bheatha an duine. D’fhéadfadh sé seo a bheith suntasach agus fadréimseach ar acmhainní na seirbhíse dóiteáin agus d’fhéadfadh sé ár gcumas a chomhréiteach freagairt d’eachtraí tromchúiseacha cosúil le tuairteanna ar bhóithre nó dóiteáin déanmhasacha.

Is cleachtas mídhleathach é dramhaíl a loscadh agus is cion é faoi Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996, faoin Acht um Thruailliú an Aeir 1987 agus Rialacháin um (Cosc ar Loscadh Dramhaíola) Bainistiú Dramhaíola 2009.

Cuireadh deireadh leis an díolúine a cheadaigh dramhaíl talmhaíochta a loscadh ag deireadh mhí na Samhna 2023. Anois níl cead ag feirmeoirí/úinéirí talmhaíochta dramhaíl talmhaíochta a loscadh níos mó.

Is cion é faoi Alt 40 den Acht um Fhiadhúlra, 1976 (arna leasú ag Alt 46 den Acht um Fhiadhúlra, 2000) aon fhásra a loscadh a fhásann ar aon talamh nach bhfuil saothraithe ón 1 Márta go dtí an 31 Lúnasa in aon bhliain.

Ní mór d’aon duine atá ag loscadh fásra atá ag fás glaoch láithreach ar 999/112 roimh ré lena chinntiú nach bhfuil an tSeirbhís Dóiteáin eagraithe le dul chuig an tine gan gá mar thoradh ar ghlaonna ó bhaill den phobal a bhfuil imní orthu. Ní mór glao leantach a dhéanamh tar éis an loscadh rialaithe a chur i gcrích.

Tabhair do d’aire: má bhíonn an tseirbhís dóiteáin i láthair cosnaíonn eachtraí den sórt sin táille seirbhíse de €660 in aghaidh na huaire, le haghaidh gach briogáid dóiteáin.

Ba chóir réamhchúramaí um sábháilteacht dóiteáin a mheas más gá go mbeadh loscadh rialaithe le déanamh:-

  • Ba chóir tús a chur le loscadh chomh luath sa lá agus is féidir.
  • Ba chóir scoilt dóiteáin feiliúnach a dhéanamh thart timpeall an cheantair atá le loscadh.
  • Seiceáil réamhaisnéis na haimsire agus ná las tine in aimsir atá an-tirim nó gaofar.
  • Más féidir bíodh dóthain soláthar uisce soghluaiste ar fáil.
  • Más rud é go n-imíonn tinte ó smacht agus go bhféadfadh siad a bheith mar riosca d’fhoirgnimh nó do choillearnaí, glaoigh láithreach ar an mBriogáid Dóiteáin ar 999112.
  • Cinntigh go bhfuil an tine múchta ar fad roimh imeacht ón gceantar.

 Tá breis eolais ar fáil ó shuíomh gréasáin na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara ar an nasc seo a leanas: Bainistíocht Dóiteáin

 

Céard is féidir liom a dhéanamh chun Dóiteáin Neamhrialaithe a chosc?

Is féidir le dóiteáin neamhrialaithe tarlú mar gheall ar réimse gníomhaíochtaí daonna cosúil le toitíní a chaitheamh uait, bruscair a dhumpáil, smacht ar bheárbaiciúnna agus ar thinte cnámha a chailliúint, agus i líon beag cásanna cuireadh tús le dóiteáin d’aon turas.

Tá liosta de bhearta le glacadh chun cosc a chur ar dhóiteáin neamhrialaithe:-

  • Ag Caitheamh Toitíní - Nuair a bhíonn tú ag tiomáint, ag siúl nó má bhíonn picnic agat, cinntigh go bhfuil gach toitín agus ábhar toitíní múchta go hiomlán agus faigh réidh leo go cúramach.
  • Beárbaiciúnna – Agus beárbaiciúnna á lasadh agat, coinnigh súil ghéar orthu agus ná lig dóibh imeacht ó smacht. Cinntigh go bhfuil siad múchta go hiomlán agus faigh réidh leo go cúramach tar éis úsáide. Nóta - ar fhormhór tailte tá sé mídhleathach aon tine a lasadh, lena n-áirítear beárbaiciúnna, gan cead a fháil ó úinéir talaimh.
  • Bruscar- Beir leat do bhruscar abhaile le do thoil. Is féidir le buidéal gloine tine a lasadh fiú.

Céard is féidir liom a dhéanamh chun mo réadmhaoin a chosaint?

Maidir le haon duine atá ina gcónaí i gceantar ina bhfuil go leor dóiteáin neamhrialaithe ba chóir aiteann a bhaint agus aon fhásra neamhbheo thart timpeall ar fhoirgnimh, tancanna ola, claíocha, foraoiseacht agus poil chun crios sochosanta a choimeád agus an riosca caillteanais nó damáiste ar réadmhaoin a laghdú. Lean an nasc seo a leanas le haghaidh breis chomhairle: Ullmhú do Loscadh Sléibhe.