Midleton Meadow County Cork

Comhshaol

Déanann an Stiúrthóireacht Comhshaoil seirbhísí monatóireacht, anailís agus tuairisciú ar an aer, ar an uisce, ar an bhfuíolluisce agus ar bhainistíocht dramhaíola i gContae Chorcaí, de réir reachtaíocht an AE agus na reachtaíochta náisiúnta. Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do stiúrthóireachtaí eile de chuid na Comhairle Contae.

Is é ár misean ná comhshaol nádúrtha ar ardcháilíocht a chur chun cinn agus a chosaint, sláinte an duine a chosaint, comhtháthú cúrsaí comhshaoil a dhaingniú i mbeartais eacnamaíochta agus earnála agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le húsáid fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Mar chuid den réimse leathan seirbhísí Comhshaoil agus Tréidliachta tá:

Ceadúnú Comhshaoil

Feasacht Comhshaoil & Cláir Comhphobal

Monatóireacht agus Forfheidhmiú

Ionaid Fóntas Poiblí agus Ionaid 'Fág Anseo'

Maor Bruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola

Scrúduithe Tréidliachta

Seirbhís Maorachta Madraí agus leas ainmhithe

Cigireachtaí an Bhreosla Sholadaigh

Gearán faoi thruailliú

Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Nuacht Comhshaoil

Environment
03 Feb 2023

Midleton’s Bee Orchid on the Move

A population of the rare Bee Orchid is set to be transplanted to a new location by BAM and Cork County Council as part of the infrastructure works currently underway in Water-Rock, Midleton.

Environment
08 Nov 2022

Cork County Council & UCC Agree Coastal Erosion Project

Cork County Council and MaREI, the Science Foundation Ireland (SFI) Research Centre for Energy, Climate and Marine at University College Cork (UCC), have agreed a pioneering partnership that will see the entire coast of Cork assessed and mapped for coastal erosion.

Comhshaol Fógraí Poiblí