Midleton Meadow County Cork

Comhshaol

Déanann an Stiúrthóireacht Comhshaoil seirbhísí monatóireacht, anailís agus tuairisciú ar an aer, ar an uisce, ar an bhfuíolluisce agus ar bhainistíocht dramhaíola i gContae Chorcaí, de réir reachtaíocht an AE agus na reachtaíochta náisiúnta. Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do stiúrthóireachtaí eile de chuid na Comhairle Contae.

Is é ár misean ná comhshaol nádúrtha ar ardcháilíocht a chur chun cinn agus a chosaint, sláinte an duine a chosaint, comhtháthú cúrsaí comhshaoil a dhaingniú i mbeartais eacnamaíochta agus earnála agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le húsáid fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Mar chuid den réimse leathan seirbhísí Comhshaoil agus Tréidliachta tá:

Ceadúnú Comhshaoil

Feasacht Comhshaoil & Cláir Comhphobal

Monatóireacht agus Forfheidhmiú

Ionaid Fóntas Poiblí agus Ionaid 'Fág Anseo'

Maor Bruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola

Scrúduithe Tréidliachta

Seirbhís Maorachta Madraí agus leas ainmhithe

Cigireachtaí an Bhreosla Sholadaigh

Gearán faoi thruailliú

Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Nuacht Comhshaoil

Environment
01 Sep 2023

Dispose of Unused Medicines Properly (DUMP) Campaign

The ‘Dispose of Unused Medicines Properly’ (DUMP) campaign is a free collection service available in pharmacies throughout Cork & Kerry for the safe disposal of unused or out of date, prescription or over-the-counter medicines.

Comhshaol Fógraí Poiblí

Environment
24 Aug 2023

Lifting the Prior Warning Notices from Cork Beaches August 24th 2023

Bathing Water Samples taken Tuesday 22/08/2023 were fully compliant, therefore, we are advising to lift the Prior Warning Notices from the following beaches with immediate effect: Barleycove; Cadogan’s Strand; Youghal Front Strand; Garryvoe; Coolmaine; Garretstown; Oysterhaven; Warren; Red Strand; Tragumna; Ballynamona; Fountainstown; Rocky Bay”.

Environment
16 Aug 2023

Advice Not to Swim or Play at Ballyrisode Beach 16th August 2023

Bathers are advised not to play or swim in the general vicinity of the Rocky Area near the Carpark due to a Rodent Infestation. Bathers are also advised to take caution while on the beach & in the wider area. An authorised contractor has laid bait on the beach & will continue to carry out inspections/lay bait as necessary until the issue has been resolved.