Midleton Meadow County Cork

Comhshaol

Déanann an Stiúrthóireacht Comhshaoil seirbhísí monatóireacht, anailís agus tuairisciú ar an aer, ar an uisce, ar an bhfuíolluisce agus ar bhainistíocht dramhaíola i gContae Chorcaí, de réir reachtaíocht an AE agus na reachtaíochta náisiúnta. Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do stiúrthóireachtaí eile de chuid na Comhairle Contae.

Is é ár misean ná comhshaol nádúrtha ar ardcháilíocht a chur chun cinn agus a chosaint, sláinte an duine a chosaint, comhtháthú cúrsaí comhshaoil a dhaingniú i mbeartais eacnamaíochta agus earnála agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le húsáid fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Mar chuid den réimse leathan seirbhísí Comhshaoil agus Tréidliachta tá:

Ceadúnú Comhshaoil

Feasacht Comhshaoil & Cláir Comhphobal

Monatóireacht agus Forfheidhmiú

Ionaid Fóntas Poiblí agus Ionaid 'Fág Anseo'

Maor Bruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola

Scrúduithe Tréidliachta

Seirbhís Maorachta Madraí agus leas ainmhithe

Cigireachtaí an Bhreosla Sholadaigh

Gearán faoi thruailliú

Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Nuacht Comhshaoil

Environment
08 Nov 2022

Cork County Council & UCC Agree Coastal Erosion Project

Cork County Council and MaREI, the Science Foundation Ireland (SFI) Research Centre for Energy, Climate and Marine at University College Cork (UCC), have agreed a pioneering partnership that will see the entire coast of Cork assessed and mapped for coastal erosion.

Environment
11 Oct 2022

Cork County Council Partners with UCC to Open Conversations About Climate Change

Cork County Council is marking the European Sustainable Development Goals Week with a series of events focusing on climate action. The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 interlinked global goals to transform our world, adopted by all 193 members of the United Nations. Their overall objective is to create a better world, and a better life for all, by 2030. The goals have a strong focus on the environment throughout.

Comhshaol Fógraí Poiblí

Environment
21 Sep 2022

Hedge-cutting Reminder to Landowners

Cork County Council wishes to remind landowners, under the terms of the Roads Act 1993, that it is their responsibility to carry out any necessary tree or hedge cutting where their lands abut the public road.