Midleton Meadow County Cork

Comhshaol

Déanann an Stiúrthóireacht Comhshaoil seirbhísí monatóireacht, anailís agus tuairisciú ar an aer, ar an uisce, ar an bhfuíolluisce agus ar bhainistíocht dramhaíola i gContae Chorcaí, de réir reachtaíocht an AE agus na reachtaíochta náisiúnta. Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do stiúrthóireachtaí eile de chuid na Comhairle Contae.

Is é ár misean ná comhshaol nádúrtha ar ardcháilíocht a chur chun cinn agus a chosaint, sláinte an duine a chosaint, comhtháthú cúrsaí comhshaoil a dhaingniú i mbeartais eacnamaíochta agus earnála agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le húsáid fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Mar chuid den réimse leathan seirbhísí Comhshaoil agus Tréidliachta tá:

Ceadúnú Comhshaoil

Feasacht Comhshaoil & Cláir Comhphobal

Monatóireacht agus Forfheidhmiú

Ionaid Fóntas Poiblí agus Ionaid 'Fág Anseo'

Maor Bruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola

Scrúduithe Tréidliachta

Seirbhís Maorachta Madraí agus leas ainmhithe

Cigireachtaí an Bhreosla Sholadaigh

Gearán faoi thruailliú

Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Nuacht Comhshaoil

The Mayor of the County of Cork, Cllr. Frank O’Flynn pictured with students, teachers, councilors and local volunteers at the launch of the Harper’s Island Wetlands activity workbooks, a special publication written and designed by renowned local author and educator Jim Wilson.
Environment
19 Jun 2024

Harper’s Island Wetlands Activity Books Launched

The Mayor of the County of Cork, Cllr. Frank O’Flynn has launched the Harper’s Island Wetlands Activity Books, a special publication series written and designed by renowned local author and educator Jim Wilson.

Comhshaol Fógraí Poiblí

Civic Amenity Public Notice
Environment
18 Jul 2024

Millstreet Civic Amenity Site Closure Notice

Due to unforeseen circumstances our Civic Amenity Site Millstreet will be closed today Thursday the 18th of July. 

We apologise for any inconvenience this may cause.

Civic Amenity Public Notice
Environment
18 Jul 2024

Bandon Civic Amenity Site Closure Notice

Due to unforeseen circumstances our Civic Amenity Site in Bandon will be closed today Thursday the 18th of July. 

We apologise for any inconvenience this may cause.

A crest and text
Environment
16 Jul 2024

Do Not Swim Notice - Warren Beach

The Warren Beach, West Cork: Due to high levels of bacteria in the bathing water, in the interest of public health, a Prohibition Notice (Not to Swim) has been issued at the Warren Beach, in consultation with the HSE. Further microbiological tests are being carried out today.