Midleton Meadow County Cork

Comhshaol

Déanann an Stiúrthóireacht Comhshaoil seirbhísí monatóireacht, anailís agus tuairisciú ar an aer, ar an uisce, ar an bhfuíolluisce agus ar bhainistíocht dramhaíola i gContae Chorcaí, de réir reachtaíocht an AE agus na reachtaíochta náisiúnta. Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do stiúrthóireachtaí eile de chuid na Comhairle Contae.

Is é ár misean ná comhshaol nádúrtha ar ardcháilíocht a chur chun cinn agus a chosaint, sláinte an duine a chosaint, comhtháthú cúrsaí comhshaoil a dhaingniú i mbeartais eacnamaíochta agus earnála agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le húsáid fuinnimh atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de.

Mar chuid den réimse leathan seirbhísí Comhshaoil agus Tréidliachta tá:

Ceadúnú Comhshaoil

Feasacht Comhshaoil & Cláir Comhphobal

Monatóireacht agus Forfheidhmiú

Ionaid Fóntas Poiblí agus Ionaid 'Fág Anseo'

Maor Bruscair agus Forfheidhmiú Dramhaíola

Scrúduithe Tréidliachta

Seirbhís Maorachta Madraí agus leas ainmhithe

Cigireachtaí an Bhreosla Sholadaigh

Gearán faoi thruailliú

Iarratais ar Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol (RFC)

Nuacht Comhshaoil

A man and a group of children standing beside jenga blocks
Environment
17 May 2024

69 Cork County Schools Receive Green Flag Award

69 schools from Cork County have been awarded Green Flags as part of An Taisce’s Green Schools Programme. The primary and secondary schools were celebrated for their achievements under themes of litter and waste, biodiversity, energy, global citizenship and the marine environment amongst others. 

A green reusable metal water bottle, a red reusable metal water bottle and a red resuable coffee mug all with the Cork County logo placed on a sports pitch with the 'Circular Economy Fund' logo placed in front of them.
Environment
09 Apr 2024

Cork County Council Announces Circular Economy Fund to Combat Single Use Plastics

Cork County Council has launched a new Circular Economy Fund with the aim of empowering local action to drive a more circular economy. The fund aims to support communities to move away from the traditional linear ‘take-make-use-dispose’ model towards more circular living where resources are reused or recycled, reducing wastage. 

Loraine Lynch, Divisional Manager, Cork County Council; Cllr. Frank O'Flynn, Mayor of the County of Cork and Louis Duffy, Director of Services for Environment, Cork County Council attending the launch of the Cork County Council Climate Action Plan 2024-2029.
Environment
28 Feb 2024

Cork County Council Launches First Climate Action Plan

Cork County Council has launched its first Climate Action Plan (2024-2029) which aims to support the transition to a low carbon and climate resilient county. The plan includes actions and projects which support the local authority in reducing its direct carbon emissions by 51% by 2030 in line with national emissions targets. 

Comhshaol Fógraí Poiblí

Civic Amenity Public Notice
Environment
09 May 2024

Derryconnell Civic Amenity Site Closure Notice

Derryconnell Civic Amenity Site will open from 10.30am to 3.30pm on Tuesdays and Thursdays beginning Tuesday the 14th of May to Tuesday the 4th of June inclusive. The site will be closed to the public on Saturday the 18th of May.