Midleton Meadow County Cork

Comhshaol

Déanann an Roinn Comhshaoil cáilíocht an aeir, an uisce agus an dramhuisce i gContae Chorcaí mhonatórú, a anailísiú agus a thuairisciú de réir reachtaíocht an AE agus an reachtaíocht náisiúnta.

Chomh maith leis sin, cuireann sí faisnéis maidir le cúrsaí comhshaoil ar fáil don phobal agus do ranna eile den Chomhairle Contae. Is é cuspóir ginearálta na Roinne ná "an comhshaoil a chosaint agus a fheabhsú don ghlún seo agus do na glúnta atá le teacht."

Nuacht Comhshaoil

Municipal Districts Operations & Rural Development
15 Jun 2022

Help Keep Cork County Clean this Summer

The Mayor of the County of Cork, Cllr Gillian Coughlan is asking people to “be sound” and leave no trace when enjoying the outdoors this summer. Cork County Council has launched an anti-litter campaign to encourage people to dispose of their rubbish responsibly and help keep Cork County clean. 
Environment
31 May 2022

A Record 26 Flags Awarded Cork County Beaches

Cork County beaches have been awarded a total of 26 flags by An Taisce at the National Awards for 2022. In all, 11 Blue Flags and 15 Green Coast Flags were won, for beaches that achieve consistently excellent water quality as well as meeting beach infrastructure standards. 

Comhshaol Fógraí Poiblí