Comhshaol

Uisce Óil Poiblí

Rannóg um Cháilíocht Uisce

Bunaíodh an tSaotharlann Uisce ag Inis Cara i 1980. Tá saotharlanna ceimiceáin, micribhitheolaíochta agus bitheolaíochta ann. Tá córas cáilíochta bunaithe ar Chaighdeán ISO17025 ar bun. Cuireann an tsaotharlann forálacha roinnt achtanna agus rialachán i bhfeidhm agus tá sí freagrach as na réimsí seo a leanas:

  • Monatóireacht chuimsitheach a dhéanamh ar scéimeanna soláthair uisce óil poiblí agus príobháideacha.
  • Prótacal a chur i bhfeidhm le ranna seirbhísí uisce agus Bord Sláinte an Deiscirt maidir le sáruithe uisce óil, monatóireacht a dhéanamh ar thorthaí agus imscrúduithe leantacha agus gníomhartha ceartaitheacha a dhéanamh.
  • Torthaí monatóireachta ar cháilíocht uisce don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) a thiomsú.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar Scéim an Bhrait Ghoirm agus láithreacha snámha ainmnithe agus iad a riar.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar aibhneacha faoi Rialacháin Salmainide, Fosfair agus Astarraingthe.
  • Monatóireacht a dhéanamh ar locha faoi Rialacháin Fosfair agus Astarraingthe.

Roghnaigh aon cheann de na rudaí seo a leanas chun tuilleadh eolais a fháil ar Uisce Óil Poiblí:

Sonraí na Seiceála ar Sholáthar Uisce Poiblí Chontae Chorcaí, Eanáir-Bealtaine 2014 (pdf)

Sonraí na Seiceála ar Sholáthar Uisce Poiblí Chontae Chorcaí, Meitheamh-Samhain 2014 (pdf)

Treoirleabhrán Uisce Óil (pdf)

Rialacháin um Uisce Óil IR278 2007 (pdf)

Sonraí na Seiceála ar Sholáthar Uisce Poiblí Chontae Chorcaí, Aibreán-Meitheamh 2016 (pdf)

Torthaí Monatóireachta ar Uisce Óil 2015, Sonraí an Iniúchta (pdf)

Torthaí Monatóireachta ar Uisce Óil, Eanáir-Márta 2016 (pdf)

Torthaí Monatóireachta ar Uisce Óil, Deireadh Fómhair-Nollaig 2015 (pdf)