Conair Mhichíl Uí Choileáin

Michael Collins Trail Brochure

Bealach le téama agus comharthaíocht a nascann láithreacha spéisiúla a bhaineann le Ceannaire Réabhlóideach na hÉireann Mícheál Ó Coileáin.

D'fhorbair Comhairle Contae Chorcaí an chonair agus dearadh é chun gníomhú mar threoir stairiúil, ag nascadh láithreacha agus ag tabhairt slí éasca do chuairteoirí an bealach a leanúint agus iad féin a thumadh i saol ceann de na daoine stairiúla is tábhachtaí in Éirinn.

Tá 140 comhartha agus treoirphointí i gConair Mhichíl Uí Choileáin ar fud Iarthair Chorcaí.

Cloich na Coillte go Doire Luain

Is é Doire Luain suíomh feirm theaghlaigh Uí Choileáin agus áit bhreithe Mhichíl Uí Choileáin. Tá fothrach an teachín bunaidh inar rugadh Ó Coileáin anseo fós. Is féidir dúshraith an tí níos mó, inar chaith sé a óige agus ina dhiaidh sin a bhí dóite ag fórsaí na Corónach, a fheiceáil. Taistil siar feadh an N71 trí shráidbhaile Lios an Bhaird, áit ar fhreastail Ó Coileáin ar an Scoil Náisiúnta áitiúil. Cas ar dheis (L4003) agus taistil 1km, coinnigh ar chlé ag an ngabhal sa bhóthar chun teacht ar Áit Bhreithe Mhichíl Uí Choileáin. Fill ar ais go dtí an L4003 agus lean ar aghaidh ar an mbóthar go Crois Sam , láthair bhaile sheanmháthair Mhichíl Uí Choileáin, leacht tiomnaithe in ómós Ó Coileáin agus an teach tábhairne Four Alls inar stop Ó Coileáin agus a chonbhua le haghaidh deoch ar a thuras i dtreo Bhéal na Blá.

Cloich na Coillte go Béal na Blá

Ó Chloich na Coillte, taistil bóthar an R588 go hInis Céin. Ag dul thar leacht cuimhneacháin i gcuimhne ar Jeremiah McDonald, saighdiúir de chuid an tSaorstáit agus cara le Mícheál Ó Coileáin a maraíodh díreach lá sula bhfuair Ó Coileáin bás ar an 18 Lúnasa 1922. Lean comharthaí Chonair Mhichíl Uí Choileáin trí thuath lár Chorcaí go Béal na Blá.

Droichead na Bandan go Béal na Blá /h4>

Tar éis dó cuairt a thabhairt ar bhailte Mhaigh Chromtha, Dhroichead na Bandan, Chloich na Coillte agus an Sciobairín níos luaithe sa lá ar 22 Lúnasa 1922, d’fhill Mícheál Ó Coileáin ar Dhroichead na Bandan níos déanaí san iarnóin. Bhí sé anseo i nDroichead na Bandan, taobh amuigh d’Óstán Lee (an Munster Arms anois), gur tógadh an grianghraf deireanach de Mhícheál Ó Coileáin. Tá dath ar an ngrianghraf seo agus tá sé ar fáil le feiceáil ag an Taispeántas Sean-Chorcaigh i nDathanna ar Inis Píc. Ar an mbóthar ó Dhroichead na Bandan go Béal na Blá (an L-2011) bhí sé ag Fearann an Locha, an áit ar tugadh an conbhua faoi deara go deireanach roimh an luíochán i mBéal na Blá, a bhí ar siúl ag thart ar 19:30 sa tráthnóna.

Maigh Rátha go Béal na Blá

Ag Maigh Rátha, ar an bpríomhbhóthar idir Droichead na Bandan agus Dún Mánmhaí, agus soir ó shráidbhailte Bhéal Átha Fhínín agus Inis Céin, bhí comhrac chomh maith le linn Chogadh na Saoirse, áit ar féidir cuimhneachán a fheiceáil in ómós don Óglach I.R.A Geoffrey Canty a scaoileadh agus a maraíodh i mí na Bealtaine 1921. Téann an bóthar 12 km ó Mhaigh Rátha go Béal na Blá trí Bhaile Níos, áit ar stop Mícheál Ó Coileáin maidin an 22 Lúnasa 1922, ar an mbealach ó Mhaigh Chromtha go Droichead na Bandan. Bhí roinnt tithe sábháilte don lucht a bhí in aghaidh an Chonartha i mBaile Níos agus sa cheantar mórthimpeall air, lena n-áirítear ceann a bhí ag freastal ar roinnt fir ghunna roimh agus i ndiaidh an luíocháin i mBéal na Blá.

N22, An Baile Gallda go Béal na Blá

Ar maidin an 22 Lúnasa 1922, dúnadh roinnt bóithre sa cheantar agus chuaigh an conbhua, a rachadh tríd an mBaile Gallda de ghnáth, trí Chill Muire ina ionad sin. I ndiaidh an luíocháin i mBéal na Blá, chuaigh corp Mhichíl Uí Choileáin chuig an mBaile Gallda agus ansin go Cloch Dhubh, áit ar ghlaoigh an conbhua ar shagart áitiúil. Rinne Emmet Dalton cur síos níos déanaí ar an turas ar ais go Cathair Chorcaí tar éis mharú Mhichíl Uí Choileáin ag Béal na Blá agus dúirt sé gur turas uafásach a bhí ann. Is beag athrú atá tagtha ar an mbóthar cúng lúbach go Béal na Blá ón mBaile Gallda ó 100 bliain ó shin agus tugann sé tuiscint ar an gcuma a bhí ar an tír-raon áitiúil ag an am.

Cloich na Coillte go dtí Ionad Mhichíl Uí Choileáin

Taistil ó Chloich na Coillte soir ó bhóthar an N71 Droichead na Bandan ag casadh ar dheis ar an R600 Bóthar Thigh Molaige. Lean ar feadh 2km agus cas ar chlé ar an L8085 le haghaidh Ionad Mhichíl Uí Choileáin a shroicheadh. Is Ionad do chuairteoirí, a reáchtáiltear go príobháideach, é Ionad Mhíchíl Uí Choileáin, Radharc an Chaisleáin. Tugtar cainteanna laethúla ar Mhícheál Ó Coileáin mar aon le macasamhail lánscála de Bhéal na Blá agus go leor eile. Tá feidhm ag uaireanta séasúracha.

Músaem an Neamhspleáchais Chill Muire go Béal na Blá

Navy Blue RectangleTá Músaem Neamhspleáchais Chill Muire agus an chrosbhóthar ag Béal na Blá ceangailte le stráice bóthair 3 km (L-2003-0). D’oscail Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, an Músaem go hoifigiúil ar an Domhnach 21 Lúnasa 2016 agus is feadh an bhóthair seo gur chonaic fórsaí a bhí in aghaidh an Chonartha conbhua an Airm Náisiúnta, agus Mícheál Ó Coileáin é féin, den chéad uair ar an mhaidin chinniúnach sin ar an 22 Lúnasa 1922.