Rialú Dóiteáin & Foirgníochta

Ceadúnú Substaintí Contúirteacha

Eisíonn Comhairle Contae Chorcaí ceadúnais faoi Rialacháin ar Shubstaintí Guaiseacha (Stórtha Pheitriliam Mhiondíola & Phríobháideacha) 1979 (agus Rialacháin Leasaithe. )
Cuimsíonn áitribh incheadúnaithe (a) stáisiúin pheitril a dháileann peitril trí idirbhearta mhiondíola ar réamhchúirt agus (b) suímh thráchtála a dháileann peitril a ídíonn tomhaltóirí.

Tá Ceadúnas Peitriliam riachtanach chun Peitril (i.e. Aicme 1 thuas) os cionn tairseacha áirithe a stóráil agus ta sé le fáil ón údarás áitiúil.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar http://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Petrol_Stations/ agus féach foirmeacha thíos:

Táillí ar Shubstaintí Guaiseacha 2012

Foirm Iarratais do Mhiondíol Substaintí Guaiseacha agus Stórtha Pheitriliam Phríobháideach

Foirm do dheimhniú tástála Leictreachais

Deimhniú fhearais dháilte peitriliam rang 1

SI 630 of 2019 Dangerous Substances (Flammable Liquids and Fuels Retail Stores) Regulations 2019 and SI 631 of 2019 Dangerous Substances (Flammable Liquids and Fuels Distribution and Commercial Supply Stores) Regulations 2019 come into effect from 1st April 2020.

All licence applications submitted after 31st March 2020 must be in accordance with SI 630 or SI 631 as appropriate and must include a Risk Assessment carried out by a competent person in the form outlined in the Regulations.

Please see the following link for further information on the new Dangerous Substances Regulations and Risk Assessments.