Rialachas agus Riarachán

Cód Caiteachais Phoiblí

Tá sé mar oibleagáid ar gach comhlacht poiblí Éireannach cúram a ghlacadh le cistí poiblí, agus a chinntiú go bhfuiltear ag fáil an luacha is fearr ar airgead nuair atáthar ag caitheamh nó ag infheistiú an airgid phoiblí.

Is é an Cód Caiteachais Phoiblí an tsraith rialacha agus nósanna imeachta a bhfuil feidhm leo chun a chinntiú go seastar leis na caighdeáin sin thar raon sheirbhís phoiblí na hÉireann.

Tiomsaíonn Comhairle Contae Chorcaí Tuarascáil Dearbhaithe Cáilíochta an Chóid Chaiteachais Phoiblí ar bhonn bliantúil. Tá na tuarascálacha is déanaí le fáil sa rannán 'Achoimre ar Dhoiciméad' thíos.

Mar chuid den phróiseas Dearbhaithe Cáilíochta, d'fhoilsigh Comhairle Contae Chorcaí faisnéis achomair ar líne maidir le gach soláthar níos mó ná €10 milliún agus is féidir teacht air sa rannán 'Achoimre ar Dhoiciméid' thíos.