Ripples on Water

Seirbhísí Uisce agus Scéimeanna Fóirithinte Tuile

Is é Uisce Éireann an pointe teagmhála anois do gach fiosrúcháin maidir le soláthar Seirbhísí Uisce ar feadh Chontae Chorcaí.

Teileafón: Glao Sábhála 1818 778 778 nó Idirnáisiúnta, +353 1 707 2827 (9rn-5.30in, Luan-Aoine)

Teileafón i gcás Éigeandála: Glao Sábhála 1800 278 278 nó Idirnáisiúnta, +353 1 707 2828 (24 uair an chloig, 7 lá na seachtaine)

Seoladh ríomhphoist: business@water.ie

Suíomh Gréasáin: www.water.ie

Phost: Irish Water, PO Box 448, South City Delivery Office, Cork

Riarann Comhairle Contae Chorcaí na Deontais um Thoibreacha Baile Aonair agus na Grúpscéimeanna Soláthair Uisce.

Fiosrúchán um Sheirbhísí Uisce