Gairmeacha

Leabharán Eolais d'Iarrthóirí agus Ráiteas Príobháideachta

Leabharán Eolais d'Iarrthóirí agus Ráiteas Príobháideachta (pdf)

Earcaíocht agus Ráiteas Príobháideachta Fostaithe (pdf)

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

Nuair a mheasann an Chomhairle go bhfuil gá leis, beidh iarrthóirí rathúla faoi réir Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána roimh cheapachán don phost. Soláthraíonn na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 bonn reachtúil le haghaidh grinnfhiosrúcháin ar dhaoine a dhéanann obair ábhartha le leanaí nó le daoine leochaileacha.

Cuireadh Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (Foirm NVB 1) (pdf)

Toiliú Tuismitheora Chaomhnóra Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (Foirm NVB 3) (faoi bhun 18 mbliana) (pdf)

Próiseas aitheantais Ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána (pdf)

Engineers Ireland cpd Accredited-Employer Logo