Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontraíocht

r-theach solais

Is tionscadal de chuid an AE é “r-theach solais” a ndéanann Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa cómhaoiniú air tríd an gClár Northern Periphery & Arctic (NPA) 2014-2020.

Ritheann an tionscadal ón 1 Aibreán 2016 go dtí an 31 Márta 2019.

Rachaidh tionscadal “r-theach solais” i ngleic le fadhb an téimh domhanda agus astuithe atá ag dul i méid trí luach breise a thabhairt do Phleananna Ghníomhaíochta um Fhuinneamh Inbhuanaithe (PGFI) na mbailte agus na réigiún comhpháirtithe.

Tacóidh gníomhartha tionscadail le éifeachtúlacht fuinnimh níos mó i bhfoirgnimh (40% d'ídiú fuinnimh an AE) agus cuirfidh sé leis an dtógáil ar fhuinneamh inathnuaite, agus ar an mbealach sin laghdóidh sé astuithe dé-ocsaíd charbóin.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.elighthouse.eu

E-Lighthouse Logo
NPA Logo