Forbairt Eacnamaíochta agus Fiontraíocht

Cork Incubator Kitchens

Is tionscnamh de chuid Chomhairle Contae Chorcaí é Cork Incubator Kitchens a bhfuil mar aidhm aige cabhrú le gnólachtaí bia éiritheacha & seanbhunaithe tosú amach, forbairt a dhéanamh agus a ngnó a leathnú amach.

Cuimsíonn an áis cistin lónadóireachta agus cistin bhácála atá feistithe amach ar na caighdeáin is airde ar fad agus ar féidir a thógáil ar cíos de réir na huaire.

Tá an áis seo lonnaithe in eastát tionsclaíochta Charraig Uí Leighin, Bóthar Chill na gCléireach, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí, agus tá neart áit pháirceála ar fáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil tabhair cuairt ar www.corkincubatorkitchens.ie