Comhshaol

Póstaeir, Comharthaí agus Bruscar

Cuireann an dlí cosc ar chur suas póstaer/comharthaí ar chuaillí agus ar struchtúr eile in áiteanna poiblí mura bhfuil cead i scríbhinn agat ó úinéir an chuaille nó an struchtúir roimh na póstaeir/comharthaí a chur suas.