Comhshaol

Cad é an dlí maidir le Bruscar?

Faoi na hAchtanna um Thruailliú Bruscair 1997-2009, tá freagrachtaí ag gach Údarás Áitiúil maidir le cosc agus rialú bruscair ina réimse feidhmíochta féin.  Déantar cur síos sna hAchtanna sin freisin ar do fhreagrachtaí maidir le bruscar.  Is féidir fíneáil ar an láthair €150 a eisiúint maidir le haon sárú ar na hAchtanna sin, nó is féidir fíneáil €3,000 a chur i bhfeidhm má dhéantar imeachtaí dlí a thionscnamh i d'aghaidh.

Tá tú ag briseadh an dlí nuair a dhéanann tú na rudaí seo a leanas:

 • Cruthaíonn tú bruscar in áit phoiblí.
 • Cuireann tú amach do dhramhaíl tí lena bailiú ar bhealach a chruthaíonn bruscar.
 • Is úinéir nó sealbhóir talún tú ar féidir é a fheiceáil ó áit phoiblí agus ní dhéanann tú é a choinneáil saor ó bhruscar.
 • Dónn tú ábhar ar do chuid talún lena n-áirítear dramhaíl tí, scotháin fáil, craobhacha crann, srl.
 • Is úinéir nó sealbhóir talún tú laistigh de limistéar luasteorainn agus ní dhéanann tú cosáin ná gruaimhíní ar feadh an bhóthair os comhair do réadmhaoine a choinneáil saor ó bhruscar.
 • Is tusa úinéir, fruilitheoir nó tiománaí feithicle óna gcaitear amach bruscar.
 • Cuireann tú dramhaíl tí i mbosca bruscair sráide.
 • Is tusa úinéir nó fruilitheoir scipe bruscair agus ní dhéanann tú beart chun giniúint bruscair a chosc.
 • Ní ghlanann tú suas i ndiaidh do mhadra i limistéar poiblí.
 • Cuireann tú fógráin nó fógraí poiblíochta ar fheithiclí.
 • Cuireann tú fógraí neamhúdaraithe nó poiblíocht ar struchtúir amhail cuaillí, crainn, srl. ar féidir iad a fheiceáil ó áit phoiblí.

Ar bharr na gcionta thuasluaite, mar úinéir gnó tá tú ag briseadh an dlí nuair a dhéanann tú na rudaí seo a leanas:

 • Cruthaíonn tú bruscar de bharr gníomhaíocht ghnó, agus/nó gníomhaíocht a bhaineann le lódáil, iompar nó láimhseáil earraí.
 • Cuireann tú amach do dhramhaíl tráchtála lena bhailiú ar bhealach a chruthaíonn bruscar.
 • Faigheann tú réidh le hábhar dramhaíola trí dhó.
 • Oibríonn tú ionad díola soghluaiste agus ní dhéanann tú bosca bruscair a chur ar fáil ná bruscar a bhailiú/a dhiúscairt a eascraíonn ó do ghníomhaíocht.