Comhshaol

Monatóireacht ar Aer Tionsclaíoch

Tá 14 cheadúnas eisithe ag Comhairle Contae Chorcaí faoi láthair faoin Acht um Thruailliú Aeir 1987 agus tá siad seo liostaithe thíos:

FMC International, Baile an Bhailisigh, An tOileán Beag, Contae Chorcaí.

D.D. Williamson (Ire) Ltd., Eastáit Tionsclaíochta an Oileáin Bhig, Contae Chorcaí.

Kerry Bio-Science Ltd., Cill na gCléireach, Carraig Uí Leighin, Contae Chorcaí.

John, A. Wood Ltd., Cairéal Charraig Thuathail, Baile Bhódac Thiar, Carraig Uí Thuathail, Contae Chorcaí.

Murray Bros. Tarmacadam Ltd., Dún Mánmhaí, Contae Chorcaí.

Eurostone Ltd., Carraig Chlíona, Na Boinn, Contae Chorcaí.

Bord Gáis, Baile an Bhailisigh, An tOileán Beag, Contae Chorcaí.

Irish Asphalt Ltd., Carraig Uí Thuathail, Contae Chorcaí.

Mid Stone Quarries Ltd., Mansaí, Béal Átha Fhínín, Contae Chorcaí.

Whelan's Quarries, Carraig Thuathail, Contae Chorcaí.

Arkil Ltd, Cairéal Bhaile Shandair, Crois an Bharraigh, Contae Chorcaí.

Michael Cronin (Readymix Ltd), Cairéal Ceim, Carraig an Chúilín, Sráid an Mhuilinn, Contae Chorcaí.

Carbon Chemicals, Group Ltd., Rinn an Scidígh, Contae Chorcaí.

Castlemore Quarries Ltd., An Baile Gallda, Contae Chorcaí.

Tá na ceadúnais seo ar fáil lena n-iniúchadh ag oifigí na Stiúrthóireachta Comhshaoil (Foireann um Iarratas ar Cheadúnais), Inis Cara, Contae Chorcaí.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil go leor de na tionscail mhóra a scairdeann truailliú san aer ceadúnaithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC). Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na tionscail atá ceadúnaithe ag GCC, tabhair cuairt ar a suíomh gréasáin ag www.epa.ie.