Comhshaol

Oifig Feasachta Comhshaoil

Fáilte chuig an Aonad um Fheasacht & Taighde Comhshaoil

Tá sé de fhreagracht ag an Aonad um Fheasacht Chomhshaoil (EARU) cláir feasachta comhshaoil a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gContae Chorcaí. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an aonaid:

  • Feasacht maidir le Dramhaíl a Chosc
  • Feasacht Frithbhruscair
  • Caomhnú Uisce & Truailliú Uisce
  • Athrú Aeráide & Bithéagsúlacht.

Tá Comhairle Contae Chorcaí ag déanamh iarracht cosc ar dhramhaíl agus caomhnú acmhainní a chur chun cinn trína bhfeachtais feasachta poiblí. Áirítear gnólachtaí, scoileanna agus pobail i measc na spriocghrúpaí.  Measann Comhairle Contae Chorcaí go bhfuil an t-oideachas ina cuid lárnach de chosaint an chomhshaoil.

Chuige sin, tá Foireann Feasachta Comhshaoil Chomhairle Contae Chorcaí ag rith clár feasachta réamhghníomhach a bhfuil tionscnaimh áitiúla lárnach ann.