Comhshaol

Póstaeir Toghcháin agus Bruscar

Tar éis toghcháin, ní mór do pháirtí/iarrthóir a phóstaeir ar fad a thógáil anuas laistigh de thréimhse seacht lá. Tar éis an dáta sin, eisíonn an t-údarás áitiúil fíneáil ar an láthair €150 maidir le gach cion. Bainfidh d'údarás áitiúil an póstaer anuas agus eiseoidh sé fíneáil. Má eisítear fíneáil le páirtí/iarrthóir agus mura n-íocann sé é, is féidir é a ionchúiseamh. Is é an pionóis uasta ar chiontú go hachomair don fhíneáil a fhágáil gan íoc ná €3,000.