Comhshaol

Réadmhaoin Phríobháideach agus Bruscar

Tá úinéir nó sealbhóir réadmhaoin phríobháideach ar féidir í a fheiceáil ó áit phoiblí faoi oibleagáid í a choinneáil saor ó bhruscar. Go bunúsach, ní mór aon limistéar lasmuigh de do réadmhaoin atá infheicthe ó áit phoiblí a choinneáil saor ó bhruscar.