Comhshaol

Fodhlíthe um Bainistiú Dramhaíola 2019

Déanann Comhairle Contae Chorcaí, de bhun Ailt 35(1) den Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 agus Ailt 199(1) den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 agus i gcomhréir le Cuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001 na fodhlíthe seo a leanas: 

Fodhlíthe Chontae Chorcaí um Bainistiú Dramhaíola 2019

County Cork Waste Management Bye-Laws 2019

Tiocfaidh na fodhlíthe sin i bhfeidhm ar an 1 Meitheamh 2019. Faigh tuilleadh eolais faoi do chuid dramhaíola a bhainistiú ag mywaste.ie.