Comhshaol

Faisnéis agus Naisc maidir le Seirbhísí Comhshaoil

Ní thagann roinnt saincheisteanna coitianta comhshaoil faoi chúram na Stiúrthóireachta Comhshaoil. Pléann stiúrthóireachtaí eile laistigh de Chomhairle Contae Chorcaí nó gníomhaireachtaí stáit eile leo. Cliceáil ar na naisc sa tábla thíos chun sonraí teagmhála ábhartha a fháil.

Sonraí Teagmhála

Saincheist comhshaoil

Cé leis a dtéann tú i dteagmháil

Speiceas Ionrach m.sh. Glúineach Bhiorach

 1. ar thalamh príobháideach
 2. ar bhóithre poiblí/tailte Comhairle

 

 1. An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
 2. Seirbhís Ar Líne do Chrainn & Fálta

Bearradh Crann agus Fál

 1. ar thalamh príobháideach
 2. ar bhóithre poiblí/tailte Comhairle

 

 1. An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra
 2. Seirbhís Ar Líne do Chrainn & Fálta

lotnaidicídí

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM)

Ceadúnas chun crainn a leagan

Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM)

Uisce agus fuíolluisce

Uisce Éireann

Clárú daibhce séarachais

Cosain ár nUisce

Ainmhithe a Fuair Bás

 1. ar thalamh príobháideach
 2. ar bhóithre poiblí/tailte Comhairle

 

 1. An t-úinéir talaimh ábhartha
 2. Oifig/fo-oifig Thoghcheantair na Comhairle

Foirgeacht le lotnaidí nó creimire

Oifig Sláinte Comhshaoil de chuid FSS