Comhshaol

Cuir Ceist Faoin gComhshaol

Is féidir leat an tseirbhís 'Cuir Ceist' a úsáid ach cliceáil ar an gcnaipe 'Cliceáil chun Ceist a Chur' thíos chun fiosrúcháin ghinearálta a dhéanamh faoi réimse saincheisteanna comhshaoil, amhail:

  • Cáilíocht Aeir, Torainn agus Uisce
  • Ionaid Fóntas Poiblí agus Athchúrsáil
  • Madraí & Saincheisteanna Tréidliachta
  • Bruscar & Dramhaíl

Má tá baint ag do cheist le topaic chomhshaoil eile, d'fhéadfá teacht ar fhaisnéis úsáideach ag an nasc seo a leanas:  Faisnéis agus Naisc maidir le Seirbhísí Chomhshaoil.

Más fearr leat, tá ár bhfoireann sásta glacadh le do cheisteanna agus do thuairiscí ar an bhfón, sa phost agus ar an ríomhphost. Féach thíos le haghaidh sonraí teagmhála.

Sonraí Teagmhála

Saincheist

Fón

Ríomhphoist

Ionaid Fóntas Poiblí & Athchúrsáil

(021) 4285518

antilitterunit@corkcoco.ie

Gearáin maidir le Bruscar & Dramhaíl

(021) 4285518

antilitterunit@corkcoco.ie

Fiosrúcháin Dramhaíola eile

(021) 4532700

antilitterunit@corkcoco.ie

Saincheisteanna Aeir, Torainn, Uisce & Talmhaíochta

(021) 4532700

environ@corkcoco.ie

Leas Tréidliachta agus Ainmhithe

(021) 4285405

vets@corkcoco.ie

 

Is féidir ceisteanna a sheoladh sa phost chuig An Stiúrthóireacht Comhshaoil, Comhairle Contae Chorcaí, Foirgneamh Comhshaoil, Inis Cara, Contae Chorcaí P31 X738

Chun tuilleadh sonraí a fháil maidir le hiarratas a dhéanamh faoi na Rialacháin maidir le Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol (RFC), cliceáil ar an gcnaipe thíos.