Comhshaol

Uisce a Chosaint ar Lotnaidicídí

Tá Comhairle Contae Chorcaí tiomnaithe do dhea-chleachtas a chur chun cinn maidir le lotnaidicídí a úsáid chun uisce óil a chosaint.

Is féidir le láimhseáil agus úsáid FREAGRACH lotnaidicídí AGATSA truailliú timpisteach soláthairtí uisce óil a chosc.

Tá comhairle ar fáil ó Chomhairle Contae Chorcaí sna réimsí seo a leanas:

Feirmeoirí agus Úsáideoirí Gairmiúla Eile (pdf)

Garraíodóirí agus Úsáideoirí Teaghlaigh (pdf)

Úsáid Luibhicíde i bhFéarthailte (pdf)

Uisce Óil a Chosaint ar Lotnaidicídí