Comhshaol

Dramhaíl Ghuaiseach

Má bhíonn dramhaíl ghuaiseach agat lena baint, déan teagmháil le bailitheoir údaraithe dramhaíola a liostaítear ag an Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola.

Thug an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil reachtaíocht nua isteach i mí Iúil 2011 a fhág gurb é Oifig Náisiúnta um Loingsiú Trasteorann Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an t-údarás aonair a phléann le gluaiseacht dramhaíola guaisí in Éireann a riar.