Comhshaol

Bruscar i gcomharsanacht gnólachta

Féadann údarás áitiúil éileamh ar shealbhóir ghnólachta beart a dhéanamh chun go gcuirfí cosc ar chruthú bruscair óna gnólacht laistigh de 100 méadar mórthimpeall ar a áitreabh gnó. D'fhéadfadh go n-áireofar a leithéid de bhearta baint amach bruscair agus/nó cur ar fáil boscaí bruscair.

Tá sealbhóirí gnólachtaí atá lonnaithe in aice le bóthar poiblí agus laistigh de limistéar luasteorainn freagrach as an gcosán taobh amuigh dá ngnólachtaí a choinneáil saor ó bhruscar, is cuma cén áit ónar tháinig an bruscar sin. Is cion é bruscar a bhaint ó chosán trína scuabadh nó trína chur amach ar an mbóthar.