Comhshaol

Cad is Bruscar ann?

Is ionann bruscar agus aon substaint nó earra a chaitear amach, a dhumpáiltear nó a faightear réidh leis nó gur dócha go mbeidh sé míofar má fhágtar é i spás poiblí.  Samplaí de seo ná guma coganta, bun toitín, páipéir mhilseáin, málaí plaisteacha agus buidéil phlaisteacha.

Fiosrúchán maidir le Bruscar agus Dramhaíl.