Comhshaol

Fíneálacha Bruscair

Is cion é bruscar a fhágáil nó a chaitheamh i limistéar poiblí, agus is féidir leis a bheith faoi réir ag fíneáil ar an láthair €150 nó fíneáil uasta €3,000 sa chúirt. 

D'fhéadfadh an chúirt éileamh ar dhuine a chiontófar i gcion bruscair costais agus speansais an údaráis áitiúil, a eascraíonn as imscrúdú an chiona agus tógáil an cháis, a íoc.