Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Dátaí Chruinniú Bliantúil na gCeantar Bardasach

Ceantar Bardasach Dátaí Am Ionad
Bandan/Cionn tSáile Déardaoin, 13 Meitheamh  10.00am An Halla Bardasach, Cionn tSáile 
Carraig Uí Leighin Luan, 17 Meitheamh  2.00pm Síneadh Urlár 6, Halla an Chontae 
An Cóbh Déardaoin, 13 Meitheamh  3.00pm Na hOifigí Bardasacha, An Cóbh 
Oirthear Chorcaí Déardaoin, 13 Meitheamh  10.30am Halla an Bhaile, Mainistir na Corann (Bogtar na cruinnithe idir Mainistir na Corann agus Eochaill) 
Mainistir Fhear Maí Luan, 17 Meitheamh  4.30pm Halla an Bhaile, Mainistir Fhear Maí 
Ceann Toirc/Mala Monday, 17th, June  2.00pm Halla an Bhaile, Annabella, Mala 
Maigh Chromtha Déardaoin, 13 Meitheamh  11.00am Halla an Bhaile, Maigh Chromtha 
Iarthar Chorcaí Luan, 10 Meitheamh  10.15am Síneadh Urlár 6, Halla an Chontae