Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Conas a dhéanaim achomharc in aghaidh fíneáil pháirceála?

Ní mór achomhairc a bheith faighte ar nó roimh an 14ú lá ó dháta eisiúna Fógra um Pionós Muirear Socraithe.

Tabhair faoi deara, le do thoil, mura n-éiríonn le d’achomharc, beidh tú faoi dhliteanas i leith aon mhéadú ar an bpionós, beag beann ar aon mhoill a tharlaíonn le linn d’achomharc a phróiseáil, agus féadfar ionchúiseamh a dhéanamh.