Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Clár na Reiligirí Faofa

Liosta Chlár na Reiligirí Faofa 2010- 2015

Tá Clár ullmhaithe ag Comhairle Contae Chorcaí de na tochaltóirí uaighe réamhfhaofa atá cáilithe go hoiriúnach. Féadfaidh gach reiligire a chomhlíonann na riachtanais Sláinte agus Sábháilteachta iarratas a dhéanamh le go gcuirfí ar an gClár é.

Ar agus ón 18 Meitheamh 2012, ní mór d'Adhlacóirí nó aon duine eile a fhostaíonn Reiligirí chun uaigheanna a oscailt i reilig de chuid na Comhairle Contae nó Baile na daoine sin a fhostú ó liosta réamhfhaofa. Is féidir sonraí faoin liosta seo a fháil ach cliceáil ar an nasc thíos nó teagmháil a dhéanamh le hOifig Roinne Chomhairle Contae Chorcaí mar atá liostaithe thíos.

Nós imeachta chun Iarratas a dhéanamh - le bheith san áireamh ar Liosta Chlár na Reiligirí Faofa

Is féidir le páirtithe leasmhara ar mian leo a bheith san áireamh ar an liosta seo foirm iarratais agus sonraí a fháil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:

Foirm Iarratais agus Eolas maidir le Nósanna Imeachta (pdf) Nó trí teagmháil a dhéanamh le:

Oifigí Roinne Chomhairle Contae Chorcaí:
Tuaisceart Chorcaí,
Seirbhísí Roinne Thuaidh,
Comhairle Contae Chorcaí,
Annabella,
Mala,
Co. Chorcaí.
 
Déan teagmháil le: 022 30474022 21123

Deisceart Chorcaí,
Rannóg na nIonad Adhlactha,
Deisceart Chorcaí,
Urlár 5,
Comhairle Contae Chorcaí,
Halla an Chontae,
Corcaigh.

Déan teagmháil le:  021 4285126

Iarthar Chorcaí,
Comhairle Contae Chorcaí,
Seirbhísí Cúntacha an Aonaid Roinne Thiar,
Teach na Cúirte,
An Sciobairín.

Déan teagmháil le: (023) 8833328