Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Bealaí le hÍocaíocht A Dhéanamh

  • AR LÍNE: www.yourcouncil.ie/MyServices
  • AR AN nGUTHÁN: 021 4285279/4285948
  • TRÍD AN bPOST: Fíneálacha Páirceála, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 5, Halla an Chontae, Corcaigh, T12 R2NC
  • OIFIG AIRGID: Ceanncheathrú Chomhairle Contae Chorcaí, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh
  • Ag oifig ceantair áitiúil

Luaigh Uimhir an Ticéid agus Uimhir Chláraithe na Feithcle leis an Íocaíocht le do thoil.

Mura ndéantar íocaíocht sa chéad 28 lá ón dáta a eisíodh an Fógra um Pionós Socraithe méadaíonn an costas faoi 50%. Glacfar leis an méid méadaithe a íoc suas go dtí lá 56 ó dháta an chiona.

Tabhair faoi deara le do thoil go n-áirítear an dáta eisiúna mar lá 1.