Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Conas a dhéanaim iarratas ar chead áitritheora?

Tá Ceadanna Páirceála Áitritheora ar fáil d’iarratais cháilitheacha i mbailte ina bhfuil páirceáil íoctha i bhfeidhm. Ní bheidh ceadanna a eiseofar bailí ach amháin don charrchlós/crios páirceála ar an tsráid atá sonraithe ar an gcead.

Ina theannta sin, déanaimid gach iarracht spásanna páirceála saor in aisce a chur ar fáil do thránna, reiligí, páirceanna, clóis súgartha agus siúlbhealaí.

aigh sonraí le do thoil maidir le bailte Chontae Chorcaí ina bhfuil páirceáil Áitritheora i bhfeidhm agus an nasc chuig foirmeacha iarratais do gach ceantair.

Déan teagmháil le d’oifig Cheantar Bardasach áitiúil le haghaidh tuilleadh faisnéise. 

Droichead na Bandan/Cionn tSáile bandonkinsalemd@corkcoco.ie   
Eochaill eastcorkmd@corkcoco.ie
Mala Kanturkmallowmd@corkcoco.ie
Maigh Chromtha macroommd@corkcoco.ie
Mainistir Fhear Maí fermoymd@corkcoco.ie
An Cóbh cobhmd@corkcoco.ie

Ba cheart foirm iarratais chomhlánaithe agus doiciméid tacaíochta a chur isteach chuig an Oifig Ceantar Bardasach ábhartha:

  • Droichead na Bandan: Oifig Fíneálacha Páirceála, Comhairle Contae Chorcaí, Urlár 5, Halla an Chontae, Bóthar Charraig Ruacháin, Corcaigh.
  • An Cóbh: Ceantar Bardasach an Chóibh, Comhairle Contae Chorcaí, Teach na Carraige, An Cóbh, P24 CH02
  • Mainistir Fhear Maí: Ceantar Bardasach Mhainistir Fhear Maí,  Oibríochtaí na gCeantar Bardasach & Forbairt Tuaithe , Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Bhaile, Mainistir Fhear Maí, Corcaigh, P61 AW63
  • Cionn tSáile: An Halla Bardasach, Cnoc Naomh Eoin, Cionn tSáile, Co. Chorcaí, nó trí ríomhphoist chuig: bandonkinsalemd@corkcoco.ie
  • Maigh Chromtha: Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha, Comhairle Contae Chorcaí, Halla an Bhaile, An Chearnóg, Maigh Chromtha, Chontae Chorcaí, P12 YX48
  • Mala: Ceantar Bardasach Cheann Toirc-Mhala, Oibríochtaí na gCeantar Bardasach & Forbairt Tuaithe , Comhairle Contae Chorcaí, Annabella, Mala, Corcaigh, P51Y6Y
  • Eochaill: Ceantar Bardasach Chorcaigh Thoir, Comhairle Contae Chorcaí, Teach an Mheal, Eochaill, Co. Chorcaí, P36 A660

Tabhair faoi deara:

Tá iarratasóirí ar chead áitritheora (nua nó athnuachan) faoi dhliteanas táillí páirceála go dtí dáta eisiúna an cheada má pháirceáiltear i limistéar páirceála laistigh de na hamanna sainithe.

Resident Permit Application Form Cobh

Resident Permit Application Form Fermoy

Resident Permit Application Form Kinsale

Resident Permit Application Form Youghal

Resident Permit Application Form Bandon