Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Straitéis Oileáin Iarthar Chorcaí

D'úsáid Grúpa Idirghníomhaireachta Oileáin Iarthar Chorcaí seirbhísí comhlairliúcháin RPS Planning & Environment arís trí struchtúr an Bhoird Forbartha Contae chun Straitéis a chur le chéile sna deich mbliana atá amach romhainn agus níos faide ar aghaidh d'fhorbairt fhisiciúil, eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na seacht nOileán a bhfuil daoine ina gcónaí orthu in Iarthar Chorcaí. Cliceáil ar an nasc thíos:

Straitéis Oileáin Iarthar Chorcaí