Oibríochtaí na gCeantar Bardasach agus Forbairt Tuaithe

Maisiúcháin Múrmhaisiú

Maigh Chromtha
A painting on a wall

 Léarscáil den suíomh

Ealaíontóirí: Denis O’Reardon agus Cormac Sheil

Léiríonn an múrmhaisiú Caisleán Mhaigh Chromtha ag deireadh an 19ú haois. Is é Robert French ó Bhailiúchán Lawrence na Leabharlainne Náisiúnta a d’úsáid an grianghraf. Ag an am, bhí Caisleán Mhaigh Chromtha le Lady Ardilaun agus de shliocht na taoisigh McCarthy a thóg an caisleán bunaidh sa 12ú haois.

Tá an tionscadal seo maoinithe ag:

 • Comhairle Contae Chorcaí
 • Bord Fiontar Ghleann na Laoi
 • Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha
 • Bailte Slachtmhara Mhaigh Chromtha
A mural on the gable end of a house depicting a newspaper article

Léarscáil den suíomh

Ealaíontóirí: Denis O’Reardon agus Cormac Sheil

Déanann an múrmhaisiú comóradh ar an bhFéile Mountain Dew , an chéad cheolchoirm rac-cheol faoin aer in Éirinn a reáchtáladh ar thailte chaisleáin Mhaigh Chromtha agus Rory Gallagher ar an bpríomhaoi. Ócáid stairiúil a bhí i bhféile Mountain Dew 1977 agus tá go leor cumha fós ag baint léi, ní hamháin do mhuintir na háite ach ar fud na tíre. Bhí an fhéile ar siúl ar feadh roinnt blianta ina dhiaidh sin le haíonna mar Van Morrison agus Elvis Costello.

Rinneadh an múrmhaisiú seo le flaithiúlacht:

 • Clann Uí Chróinín
 • Martin Fitz-Gerald
 • Bord Fiontar Ghleann na Laoi
 • Cógaslann Matt Uí Mhurchú
 • Clann Uí Cheallacháin
 • Pat O’Connell
 • Síntiús gan Ainm
   
A mural on the gable end of a house depicting the handwriting and an old picture

Léarscáil den suíomh

Ealaíontóirí: Denis O’Reardon agus Cormac Sheil

Léiríonn an múrmhaisiú Cochallbhrat Mhaigh Chromtha, a chaith mná i gceantar Mhaigh Chromtha sa 19ú haois agus i dtús an 20ú haois.

Tagann an téacs ó chuid d’aiste buachalla scoile ón gCnuasach Bhéaloideas Éireann 1937-38 de chuid Dúchas.

Tá an tionscadal seo maoinithe ag:

 • Comhairle Contae Chorcaí
 • Bord Fiontar Ghleann na Laoi
 • Ceantar Bardasach Mhaigh Chromtha
 • Bailte Slachtmhara Mhaigh Chromtha

Gabhaimid buíochas le cúnamh ó Chnuasach Bhéaloideas Éireann Dúchas.

A mural on the gable of a building containing a background logo and an old photograph

Léarscáil den suíomh

Ealaíontóirí: Denis O’Reardon agus Cormac Sheil

Bhí líne iarnróid Mhaigh Chromtha - Corcaigh i bhfeidhm ar feadh 87 bliain, ó 1866 go dtí gur dúnadh é in 1953.

Ceithre mhíle is fichid ar fhad, le costas tógála de £6,000 in aghaidh an mhíle agus ag freastal ar chúig stáisiún ar a mbealach go Corcaigh, d’iompair an t-iarnród earraí talmhaíochta agus paisinéirí go dtí an chathair agus níos faide i gcéin, ag cur go mór le rath an gheilleagair áitiúil.

Léiríonn múrmhaisiú Iarnród Mhaigh Chromtha, a chuimhníonn ar thábhacht na seirbhíse iarnróid seo, cárta poist ó 1952 a thaispeánann inneall ó Andrew Barkley Sons & Co ag Stáisiún Mhaigh Chromtha, a bhí suite gar de shuíomh an mhúrmhaisithe seo

Taobh thiar d’íomhá an chárta poist greamaithe tá leagan méadaithe de stampa iarnróid, a eisíodh go sonrach chun litir a iompar ar an traein idir Corcaigh agus Maigh Chromtha.

Tá an tionscadal seo maoinithe ag:

 • Comhairle Contae Chorcaí